I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

November 2017

Biotechnologie in het middelpunt van de farma

Biotechnologiebedrijven spelen een belangrijke rol in de bestrijding van ziekten zoals alzheimer en parkinson. Innovatie is de sleutel tot succes.

Marie-Laure Schaufelberger, productspecialist bij Pictet Asset Management, geeft inzicht in de biotechnologiesector.

Wat is het verschil tussen biotechnologiebedrijven en de traditionele farmaceutische industrie?

Marie-Laure Schaufelberger: ‘Biotechnologiebedrijven richten zich vaak zeer sterk op specifieke domeinen, zoals multiple sclerose of delen van de markt voor kankermedicijnen. Als gevolg van deze focus kunnen zij functioneren met een lean and mean bedrijfsmodel, dat voor superieure winstmarges zorgt. Een ander verschil met de farmaceutische industrie is dat een groot aantal biotechnologiebedrijven nog steeds niet winstgevend is, omdat deze bedrijven nog geen product op de markt hebben. Veel van deze kleinere bedrijven hebben echter een veelbelovende pijplijn. In de toekomst worden de meeste medicijnen in de biotechnologiesector ontwikkeld, waardoor de sector centraal komt te staan bij de innovatie van de geneesmiddelenbranche.’

Welke aandoeningen kunnen we beter onder controle houden of zelfs genezen door nieuwe geneesmiddelen die de komende jaren op de markt komen?

Schaufelberger: ‘De biotechnologiesector benadrukt de ontwikkeling van producten voor leeftijdsgebonden ziekten. De levensverwachting neemt gestaag toe en als gevolg daarvan groeit de markt voor geneesmiddelen tegen bepaalde leeftijdsgebonden soorten kanker snel. In de afgelopen 20 tot 30 jaar is er veel onderzoek gedaan. Momenteel is het aantal onderzoeken van nieuwe kankermedicijnen hoger dan bij enige andere ziekte. We kunnen ons zelfs voorstellen dat kanker in de toekomst eerder een chronische dan een fatale ziekte is. De vorderingen die de laatste tijd zijn gemaakt met het eiwit PARP zijn bijvoorbeeld belangrijke stappen in die richting. In het verleden hebben we dat zien gebeuren bij hiv of bij HCV (hepatitis C-virus). Een ander gebied waarop de biotechnologiesector vooruitgang boekt, is de bestrijding van ziekten die gerelateerd zijn aan het centrale zenuwstelsel, zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Dankzij technologische vooruitgang wordt het mogelijk om in kaart te brengen hoe deze aandoeningen zich ontwikkelen en wat de effecten zijn van nieuwe methoden om het ziekteproces te vertragen of zelfs te keren.’

Geneesmiddelenfabrikanten hebben de kranten gehaald door de hoge prijzen van hun producten. Vormt dit een bedreiging voor de groei van de biotechnologie?

Schaufelberger: ‘Van de tientallen medicijnen die op de markt komen, is er misschien één die lukt. De kosten voor de medicijnen die zijn mislukt, worden dan ook verdisconteerd in de prijs van de medicijnen die wel op de markt komen. Er is anders geen stimulans. 

De samenleving zal altijd bereid zijn te betalen voor middelen die de kwaliteit van leven verbeteren.

Bedenk wel dat medicijnen slechts 15% van de totale kosten van het stelsel uitmaken, dus er is veel efficiëntiewinst elders te behalen. De Verenigde Staten vormen verreweg het belangrijkste afzetgebied voor de biotechnologiesector. De prijzen worden bepaald tijdens onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en geneesmiddelenfabrikanten. Om te voorkomen dat gezondheidskosten te snel stijgen, zijn verzekeraars niet snel bereid om hoge prijzen te betalen of prijsstijgingen te accepteren. In de toekomst is innovatie de belangrijkste succesfactor voor de bedrijfstak. De samenleving zal altijd bereid zijn te betalen voor middelen die de kwaliteit van leven sterk verbeteren of de overlevingskans verhogen.’

Welke aanpak hanteert u bij beleggingen in de biotechnologiesector?

Schaufelberger: ‘De kloof tussen innovatieve bedrijven met producten die werkelijke waarde toevoegen en andere spelers zal alleen maar groter worden. Wij beschikken over een sterk beleggingsteam met een goede medische achtergrond. Daardoor hebben wij inzicht in zowel de financiën als de potentiële pijplijn van de bedrijven waarin we beleggen. Dit zijn bedrijven waar proof of concept-gegevens met betrekking tot mensen beschikbaar zijn. Dit vermindert het binaire risico. Naast tien relatief grote posities in gevestigde biotechnologiebedrijven met stabiele inkomsten en goede winstvooruitzichten, beleggen we in 40 tot 50 kleinere spelers. Zij hebben ook een veelbelovende pijplijn en een aanzienlijk hoger risico/rendementsprofiel. Op deze wijze verkleinen we het neerwaartse risico zonder dat dit ten koste gaat van het enorme groeipotentieel van deze bedrijfstak.’ 

Interesse in onze fondsen? 

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.