I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

April 2018

Kansen in een digitale wereld

Sylvie Séjournet beheerder gespecialiseerd in het beleggingsthema Digitalisering legt uit welke kansen er gecreëerd worden door de transitie naar digitaal.

Iedereen bezit een smartphone. Is er nog wel groeipotentieel in de digitale ruimte?

SS. Zeker! De beleggingsmogelijkheden zijn zelfs groter dankzij de hoge penetratiegraad van mobiele apparaten. Daardoor brengen mensen meer tijd online door. Veel millennials maken optimaal gebruik van de nieuwe kansen die de digitale wereld biedt, of het nu gaat om webwinkelen, een ritje via Uber bestellen of een reservering boeken op Airbnb. En hoewel de penetratie van smartphones in de ontwikkelde wereld behoorlijk hoog is, is er nog groeipotentie in de ontwikkelingslanden. Momenteel heeft minder dan de helft van de wereldbevolking toegang tot internet. Eric Schmidt, de voormalige CEO van Google, voorspelt dat dit percentage in 2020 zal zijn gestegen tot 100%.

Hoe kun je profiteren van deze transitie naar digitaal?

SS. Om in aanmerking te komen voor opname in ons beleggingsthema Digitalisering, moet een onderneming ten minste 20% van haar omzet via internet genereren.

Ons beleggingsthema Digitalisering heeft speelruimte. Ondernemingen met verschillende bedrijfsmodellen profiteren van de transitie naar digitaal.

Dan resteert een beleggingsuniversum van ongeveer 400 aandelen met een totale waarde van ruim $ 7.500 miljard. Binnen dit universum hebben we veel ruimte om in te spelen op diverse trends bij een breed spectrum van ondernemingen met allerlei bedrijfsmodellen. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal profiteren van de transitie naar digitaal. Zo vertegenwoordigt internetreclame slechts 30% van de totale advertentie-uitgaven. Dankzij de opkomst van mobiele reclame neemt dit percentage snel toe. In andere sectoren is de groeipotentie zelfs nog groter. Aan technologie-infrastructuur wordt een bedrag van $ 2.000 miljard uitgegeven, maar slechts 4% van dat bedrag wordt aan clouddiensten besteed. De portefeuille van ons fonds bestaat uit 40 tot 70 aandelen en is zeer divers. Het grote verschil met een traditioneler fonds is dat ons universum wordt gekenmerkt door veel hogere groeicijfers.

Wat kunnen beleggers verwachten?

SS. In de afgelopen jaren heeft ons beleggingsthema Digitalisering geprofiteerd van de toenemende internetpenetratie en van de transitie naar digitaal binnen een aantal sectoren. De trends die het beleggingsthema goed lieten presteren, zijn bovendien nog steeds duidelijk merkbaar en nemen zelfs in kracht toe. Een toenemend aantal huishoudelijke apparaten, zoals de thermostaat, zal met internet verbonden zijn. Bovendien raken mensen er steeds meer aan gewend om hun dagelijkse activiteiten online te regelen. In de meeste sectoren zal de groei van de online activiteiten drie tot vier keer groter zijn dan de traditionele activiteiten. Deze trends leggen een stevig fundament onder het bereik van ons fonds.

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.