I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Juni 2018

Duurzame beleggingen hebben een mooie toekomst

Een focus op duurzaamheid geeft een bredere visie. Dat is een enorm  voordeel voor beleggers zegt Eric Borremans duurzaamheidsexpert bij Pictet Asset Management.

Wat is nu precies het verschil tussen duurzaam beleggen en traditioneel beleggen?

Eric Borremans: ‘Duurzaam beleggen gaat hand in hand met verantwoordelijk kapitalisme. Het gaat erom dat we vanuit een bredere visie naar de economie kijken. Wij doen dat door te kijken naar de interacties tussen de economie en het natuurlijk leefmilieu. Die interacties werken in beide richtingen. De economie heeft bijvoorbeeld een enorme impact op de klimaatverandering: gebruik van fossiele brandstoffen door bedrijven is goed voor bijna driekwart van de uitstoot van alle broeikasgassen. De overgang naar een koolstofarme economie biedt dan ook interessante mogelijkheden. Denk aan investeringen in bedrijven die zich richten op hernieuwbare energie en innovatieve technologie die energie-efficiëntie verhoogt. Tegelijk moeten beleggers voorzichtig zijn met investeringen in industrieën met hoge CO2-emissies, zoals kolencentrales.’
‘Aan de andere kant heeft de klimaatverandering ook een enorme invloed op de economie. Een goed voorbeeld is hoe toenemende droogte en overstromingen nieuwe risico’s opleveren voor landbouw en woningbouw. Bedrijven die hiervoor met oplossingen komen, bieden interessante opportuniteiten aan beleggers.’

Hoe integreert Pictet Asset Management duurzaamheidscriteria in zijn beleggingsbenadering?

 

Bij onze duurzame thematische strategieën richten we ons oop beleggingen in bedrijven die oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen.

Eric Borremans

Eric Borremans: ‘We hanteren twee benaderingen. Bij onze duurzame thematische strategieën richten we ons op bedrijven die oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen. Goede voorbeelden zijn onze beleggingsstrategieën die gericht zijn op het thema Water en Duurzame Energie.’ ‘Een tweede aanpak is gebaseerd op wat we ‘best-in-class’-beleggingen noemen. Hierbij selecteren we de koplopers op het gebied van duurzaamheid in de verschillende sectoren door te kijken naar ESG-criteria: hun milieubeleid, sociale praktijken en deugdelijk bestuur.’
‘Voor alle aandelenstrategieën gebruiken we uiteraard ESG-criteria als instrument om potentiële “torpedo’s” te detecteren, zoals bedrijven die in (milieu)schandalen zijn verwikkeld of die structurele zwakten in het bestuur vertonen. We beleggen ook nooit in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens. Tot slot brengen we systematisch onze stem uit op aandeelhoudersvergaderingen en gaan we in directe dialoog met bedrijven over ESG tijdens persoonlijke ontmoetingen.’

Wat is de invloed van duurzaam beleggen op risico en rendement van een portefeuille?

Eric Borremans: ‘Het beleggingsuniversum van onze thematische strategieën is specifiek gericht op pure themagerelateerde bedrijven die gekenmerkt worden door een zeer aantrekkelijke groei. Volgens analisten van Bloomberg groeien de sectoren waarin we beleggen gemiddeld met 6 tot 8 procent, vergeleken met 2 tot 3 procent voor de bredere economie. Ook de risico-rendementsverhouding van onze thema-investeringen is superieur aan die van een belegging in gewone aandelen.’
‘Om een voorbeeld te geven: sinds 2000 richt onze themastrategie Water zich op bedrijven die waterdistributie en -gebruik efficiënter maken. En die presteert 5 procent per jaar beter dan de brede aandelenmarkten (MSCI World), met een beduidend lagere volatiliteit. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor prestaties in de toekomst, zijn we ervan overtuigd dat ook de toekomst nog veel interessante investeringsmogelijkheden biedt.’

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.