I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger?

Oktober 2018

Het milieu: beleggen in oplossingen voor wereldwijde ecologische uitdagingen

Groeikansen benutten en tegelijk het milieu beschermen.

Milieubescherming is intussen een prioriteit voor consumenten, bedrijven en overheden. Gemeenschappelijke belangen worden gestimuleerd door een stijgende bewustwording wereldwijd, door technologische ontwikkelingen en door bezorgdheid over gezondheidsaspecten. Ze ondersteunen de doelstelling om de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te beschermen.

1. Toenemende bewustwording bij consumenten

De publieke opinie dwingt overheden en bedrijven om hun strategie ingrijpend te wijzigen.

noord-amerikaanse markt voor biologische producten

Omvang van de markt (USD miljard)

Bron: Jefferies Equity Research

Nu bijna 50% van de wereldbevolking een internetverbinding     heeft1, wordt kritische informatie sneller en breder verspreid dan ooit. Een typerend voorbeeld hiervan is ‘Under the Dome’, een fenomenale film over de grootschalige stedelijke vervuiling in China, die in 2015 in een paar dagen 200 miljoen keer online werd bekeken. Kort daarna beloofde China de CO2-uitstoot tegen 2030 te beperken tot 60 à 65% van het niveau in 20052.

Ook bedrijven spelen in op vraag van de consument en houden steeds vaker rekening met milieuaspecten. Het toenemend aanbod aan biologische producten in de landbouw is een goed voorbeeld van een sector die succesvol omgaat met veranderend consumptiegedrag.

2. Innovatie in de privé sector

Privébedrijven trachten in te spelen op veranderende voorkeuren van consumenten.

Milieupatenten per regio
Patents_NL.png

Bron: World Intellectual Property Organisation

Bijvoorbeeld: door de ontwikkeling van geavanceerde analyses en diensten in afvalbeheer en recyclage wordt verspilling van natuurlijke hulpbronnen verminderd. Innovatieve technologische modellen helpen om de kwaliteit en efficiëntie van waterzuivering te verbeteren en om hergebruik van afvalwater aanzienlijk te verhogen.

Ook kunnen bedrijven vandaag minieme concentraties van vervuilende stoffen, zoals oestrogeen uit anticonceptiepillen, in rivieren analyseren. Hierdoor krijgen ze inzicht in de effecten van deze chemische stoffen op de visbestanden en kunnen ze hun milieubeleid verbeteren.

Tussen 2000 en 2012 verdubbelde het aantal aanvragen voor milieupatenten wereldwijd. Hieruit blijkt dat privébedrijven meer en meer zoeken naar innovatieve oplossingen voor milieukwesties.

3. Overheidsmaatregelen

Vooruitgang in duurzaamheid wordt ook gerealiseerd via wijzigingen in overheidsbeleid, zoals de recente belofte van China om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is deels te danken aan nieuwe monitoringtechnologieën, die bijdragen aan het opstellen van rapporten zoals de Luchtkwaliteitsindex van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Luchtvervuiling in steden wereldwijd*
Luchtvervuiling in steden wereldwijd

*Luchtkwaliteit wordt gemeten door de gemiddelde jaarlijkse concentratie van fijn stof, kleiner dan 2,5 micrometer, per m3                                             Bron : Wereldgezondheidsorganisatie, 2016

Uit recent onderzoek blijkt dat in 2012 ruim 7 miljoen mensen vroegtijdig stierven als gevolg van luchtvervuiling3. Dergelijke statistieken zorgen voor een toenemend aantal multilaterale milieuverdragen, waarvan er eind 2012 in totaal 1.100 waren4. Bedrijven die erin slagen om de veranderende mentaliteit van consumenten en overheden te herkennen en ondersteunen, bieden beleggers aantrekkelijke opportuniteiten voor de lange termijn.

Beleggen voor een duurzame toekomst

Milieuproblemen zijn vandaag een zaak van wereldwijd belang. Bedrijven die doeltreffende producten en diensten leveren om grondstoffen efficiënter te gebruiken en vervuiling te minimaliseren, kunnen sterk groeien. Door in deze bedrijven te beleggen, kunnen beleggers positief bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijk aantrekkelijke rendementen realiseren.

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.

Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.