I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Januari 2018

Beleggen in de toekomst van voeding

Ziektes voorkomen en genezen dankzij voeding1

Binnen het beleggingsthema Voeding wordt belegd in bedrijven die oplossingen ontwikkelen die helpen om ‘s werelds toekomstige voedselvoorziening te waarborgen. Tot deze oplossingen behoren innovaties die de landbouwproductiviteit verbeteren, de efficiëntie in verwerking en transport van voedsel verhogen en de voedingswaarde van ons voedsel maximaliseren.

1. Landbouw

Voortdurende verbeteringen in landbouwpraktijken, zoals een efficiënter gebruik van de grond, zijn essentieel om in de toekomst de juiste hoeveelheid en de juiste kwaliteit van voedsel te produceren.

intelligente landbouw

Nieuwe technologie leidt tot ‘geconnecteerde boerderijen’ die hun productiviteit kunnen maximaliseren dankzij precieze analyse, bewaking en gewasbeheer.

Examples of smart farming include variable-rate seeding, IT-based crop scouting, variable-rate fertilizer spreaders and real-time yield monitors.

Bron: Pictet Asset Management

Dit mag echter niet ten koste van duurzaamheid gaan. Grond is bijvoorbeeld absoluut noodzakelijk voor 95% van het voedsel dat geproduceerd wordt. Vandaag is echter een derde van de grond door niet-duurzaam gebruik van te slechte kwaliteit en dit is niet makkelijk omkeerbaar. Het kan tot 1000 jaar duren om een vruchtbare toplaag van slechts 2 tot 3 cm te verkrijgen2.

Deze gigantische uitdaging biedt tegelijk ook kansen voor bedrijven die hier kunnen zorgen voor oplossingen, zoals precisiemonitoringtools die toelaten om accuraat te bemesten zodat bodemproblemen gecorrigeerd worden. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar voedsel met een hogere voedingswaarde (bv dierlijke eiwitten), vooral als gevolg van hogere inkomens in opkomende landen. De productie hiervan vereist het gebruik van aanzienlijk meer schaarse natuurlijke hulpbronnen.

Betere landbouwmachines en voedselproductiesystemen zijn essentieel. Beleggen in het thema Voeding ondersteunt voortdurende technologische innovatie op dit gebied. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven met nieuwe landbouwtechnieken die zorgen voor meer efficiëntie, minder verspilling en lagere kosten dankzij schaalvoordelen.

 

2. Transformatie en distributie

 

Elk jaar heeft voedselverspilling naar schatting een economische kostprijs van 750 miljard USD.

Voedsel- en Landbouworganisatie

Voeding van hoge kwaliteit leveren waar het nodig is, is essentieel in een wereld waar de eetgewoonten van consumenten drastisch veranderen. 

De helft van de tijd die vandaag in de VS aan eten wordt besteed, betreft snacks. Dat maakt het moeilijk om een uitgebalanceerd eetpatroon te behouden. Van voedselproducenten over distributeurs tot consumenten: voor iedereen is een belangrijke rol weggelegd. En de meeste verandering is nodig waar de efficiëntie het meest moet stijgen en verspilling het meest moet worden beperkt.

3. Voeding

De vooruitgang in landbouwproductiviteit en voedseldistributie was teveel gericht op de productie van calorieën. Er was te weinig aandacht voor kwaliteit. Als gevolg daarvan werden meer bewerkte levensmiddelen geconsumeerd, met onbedoelde negatieve implicaties, in het bijzonder de buitensporige consumptie van suiker die algemeen wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de wereldwijde obesitasepidemie.

Ongeveer 20% van de wereldbewolking lijdt onder een ongezond eetpatroon.

Voedsel- en Landbouworganisatie

Zowel honger en ondervoeding als zwaarlijvigheid kosten miljarden dollars aan ziektekosten en verloren productiviteit. Voedselverspilling wordt niet alleen voorkomen door een efficiëntere bevoorradingsketen, maar ook door voedsel met voedingsstoffen te verrijken, door een betere bewustwording via duidelijkere etiketten en zelfs door modernisering van voorschriften voor voedselveiligheid. Zowel in ontwikkelde als opkomende landen verandert de grotere focus op gezondheid het belang dat consumenten en toezichthouders hechten aan de voedingswaarde in ons eten. Bedrijven die hierop inspelen door kwaliteitsvoedsel te ontwikkelen, met betere ingrediënten, nieuwe formules, testen, kwaliteitscontrole of certificering, kunnen profiteren van de wereldwijd groeiende aandacht voor gezondheid en herkomst en bewerking van voedsel.

Voedsel voor de geest

Het beleggingsthema Voeding gaat uit van een volledig positieve benadering. Er wordt geïnvesteerd in oplossingen en niet geprofiteerd van problemen. Zo wordt niet belegd in grondstoffen of gespeculeerd op voedseltekorten. De focus ligt daarentegen op bedrijven die voedselvoorziening kunnen helpen waarborgen en die zodoende lange termijn beleggingsopportuniteiten bieden.

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.