I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Lange termijn markt vooruitzichten

Juli 2018

Spannende zomermaanden op de beurs

De zomermaanden zijn gebruikelijk een tijd voor ontspanning maar dat geldt waarschijnlijk niet voor beleggers.

Dit seizoen kenmerkt zich op de beurs door grillige koersbewegingen en minder mooie aandelenrendementen. Dit effect is het lopende jaar mogelijk nog sterker dan gebruikelijk. Voorzichtigheid is geboden met het oog op de afzwakkende groei van de wereldeconomie, de afnemende liquiditeit door de koerswijziging van centrale banken en wel heel optimistische verwachtingen voor de stijging van de bedrijfswinsten. 

Liever obligaties dan aandelen

De aandelenmarkten hebben de afgelopen jaren een steun in de rug gekregen van centrale banken, die de rente heel laag hielden en voor honderden miljarden euro’s staatsobligaties en andere activa opkochten. Onlangs heeft de Europese Centrale Bank aangekondigd om het opkoopprogramma voor de jaarwisseling te stoppen. In de Verenigde Staten is de Federal Reserve al enige tijd bezig om de rente stapsgewijs op te schroeven (groene lijn in eertse grafiek). Hierdoor valt een belangrijke rugwind voor de internationale beurzen geleidelijk weg. 
MAANDELIJKS asset allocation
juli 2018
BarometerJuly2018grid_EN_Short.gif

Bron: Pictet Asset Management

De waardering van aandelen ligt bovendien wat hoger dan het historisch gemiddelde en beleggers moeten er ook rekening mee houden dat de zomermaanden zich vaak kenmerken door grotere koersschommelingen. De voetbalteams op het Wereldkampioenschap in Rusland weten dat het soms verstandig is om even gas terug te nemen en te vertrouwen op een goede verdediging. Dat geldt momenteel ook voor de beurs. Naar onze mening zou dit een reden kunnen zijn om  de weging in aandelen wat terug te schroeven en de positie in obligaties juist uit te bouwen.

Amerikaanse korte rente

Binnen het aandelensegment springt de hoge waardering van cyclische aandelen in het oog. De koersen van beursfondsen waarvan de resultaten sterk beïnvloed worden door de economische gang van zaken, zijn sinds begin 2017 veel sneller gestegen dan die van bedrijven met een meer stabiele inkomstenstroom (groene lijn in onderstaande grafiek). 
Amerikaanse korte rente
Barometer juli 2018 - Amerikaanse Korte Rente.png

Bron: Effective Federal Funds Rate, Federal Reserve Bank of St.Louis, juni 2018

Door deze koersstijging ligt de waardering van cyclische aandelen gemiddeld 26% hoger dan die van defensieve aandelen. Op de lange termijn ligt dat verschil op slechts 10%. De relatief aantrekkelijke waardering en het defensieve karakter kunnen volgens ons een aanleiding vormen om healthcare-aandelen te overwegen. Samen met energiebedrijven is dit nu onze favoriete sector. Op basis van onze analyse verdient Japan op geografisch niveau  de voorkeur boven andere regio’s. Amerikaanse aandelen lijken daarentegen minder aantrekkelijk.

Relatief rendement cyclische aandelen vs. defensieve aandelen

CYCLISCHE DUUR
Cyclische vs. defensieve aandelen, relatief rendement, 24.06.2011 = 100
Regional equity.png

Gelijkgewogen relatief rendement. Cyclisch = Industrials, Cons Disc, IT, Materials. Defensieve = Cons Staples, Healthcare, Telecoms, Utillities. Bron: Datastream. Gegevens van 24.6.2011 tot 27.6.2018.

 
Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen?

Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.