I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Juni 2018

4 ijzersterke argumenten voor Aziatische aandelen

De Aziatische aandelenmarkten staan de laatste tijd in de schijnwerpers door de forse koersschommelingen van Chinese technologiebedrijven en door onzekerheid over Amerikaanse maatregelen om de exportgroei van China te beteugelen.

Voor beleggers die verder kijken dan de waan van de dag, schoof Kiran Nandra – senior productspecialist Emerging Equities bij Pictet AM - drie sterke argumenten naar voren om te investeren in de Aziatische regio, exclusief Japan.

Onderliggende groei

Het bedrijfsleven in Azië heeft de wind in de rug van een gunstige demografie. De bevolking groeit relatief snel. De vergrijzing die kenmerkend is voor veel westerse landen zal in Azië pas over enkele jaren een factor van belang worden. De stijgende welvaart vormt een andere rugwind. In de periode tot 2030 maken naar schatting 2,5 miljard inwoners van Azië de opstap naar de middenklasse 1. Naarmate binnenlandse consumptie de exportindustrie aflost als belangrijkste motor van Aziatische economieën, ontstaan grotere kansen voor lokale ondernemingen.

Diversificatie

Binnen het segment 'opkomende markten' nemen Aziatische aandelenmarkten een unieke plaats in. De regio leunt veel minder sterk op grondstofbedrijven en andere sectoren die kenmerkend zijn voor dit soort landen. In plaats daarvan kenmerkt Azië zich door een relatief groot aantal bedrijven in sectoren die profiteren van consumptiegroei, zoals technologieconcerns. Het koersverloop en de resultaatontwikkeling wordt gedreven door compleet andere factoren dan bij bedrijven in de ontwikkelde wereld. 

Waardering

Ondanks de goede vooruitzichten zijn Aziatische aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. In de afgelopen vijf jaar komt het rendement van deze beleggingscategorie op circa 30%. Dat is slechts de helft van de circa 60% die een investering in aandelen uit ontwikkelde landen in deze periode had opgeleverd. Ondanks de superieure groeivooruitzichten, ligt de waardering van Aziatische aandelen 25% onder het niveau van de beurzen in de ontwikkelde wereld. 

Onderwaardering inlopen

De oplopende winstverwachtingen en de positieve cashflowontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de onderwaardering wordt ingelopen. Daar komt bij dat institutionele beleggers onderwogen zijn binnen de regio. Hierdoor is het segment niet kwetsbaar voor winstnemingen. Onze schattingen wijzen erop dat het verwachte rendement voor Aziatische aandelen de komende vijf jaar boven de 10% kan liggen. 

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.