I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Maart 2018

Amerikaanse aandelen duur staatsobligaties goedkoop

Na de correctie van begin februari komen financiële markten in rustiger vaarwater. Terwijl Amerikaanse aandelen relatief duur blijven zijn staatsleningen uit dat land juist aantrekkelijk gewaardeerd.

De scherpe koersdalingen van februari worden toegeschreven aan signalen dat de Amerikaanse economie mogelijk oververhit raakt. Hoewel dat inderdaad een risico is, vormt China volgens ons strategische asset allocatie-team nu het grootste gevaar voor de aandelenmarkten. In dat land vlakt de economische groei af doordat de overheid een nieuwe poging waagt om de luchtbel op de kredietmarkt leeg te laten lopen. Dankzij een robuuste exportgroei hebben die maatregelen vooralsnog weinig impact op de economische groei. Maar als de Amerikaanse president Donald Trump werk maakt van zijn dreigement om handelsdrempels op te richten, kan dat een schaduw werpen over de vooruitzichten voor opkomende markten en de wereldeconomie. Omdat aandelen door de recente koersdaling wat goedkoper geworden zijn, komt er geen verandering in de neutrale weging voor aandelenbeleggingen.
Neutrale weging aandelen – liever cash dan obligaties


Barometer-March-2018-grid_NL.gif

Bron: Pictet Asset Management    

Ondanks de recente correctie vinden wij Amerikaanse aandelen nog behoorlijk aan de prijs. Op basis van de verwachte hoogte van bedrijfswinsten in 2018, zijn ze ongeveer 20% duurder dan aandelen uit andere regio’s. In onderstaande grafiek wordt dat  aangegeven als een verhouding van 1.2. Daarmee ligt de premie voor Amerikaanse aandelen hoger dan gebruikelijk. Bij een niveau boven 1 zijn Amerikaanse aandelen duurder dan aandelen uit andere landen, terwijl ze bij een stand onder de 1 juist goedkoper zijn. 
Amerikaanse aandelen flink aan de prijs 


equities

Bron: Thomson Reuters Datastream. Data covering period 27.02.1998 - 27.02.2018 

Terwijl Amerikaanse aandelen relatief duur zijn, vormen staatsleningen uit dat land juist een relatief aantrekkelijke belegging. De rente op een lening met een looptijd van 10 jaar is het afgelopen jaar opgelopen tot bijna 3%. Bij Duitse staatsleningen met een vergelijkbare looptijd komt die rente op minder dan 1%. De groene lijn in onderstaande grafiek geeft weer dat het verschil in rendement op Amerikaanse en Duitse leningen de afgelopen jaren flink is opgelopen. 
Amerikaanse staatsobligaties opvallend goedkoop


Rente verschil in percentage op Amerikaanse leningen ten opzichte van Duitse leningen  

201803_barometre.png

Bron: Thomson Reuters Datastream. Data van 31.03.1998  tot en met 27.02.2018.

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategieën of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.