I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur of Particuliere Belegger?

kan biotechnologie een oplossing bieden voor antibiotica?

September 2018

Biotech vecht tegen resistente bacteriën.

Steeds meer bacteriën blijken resistent tegen antibiotica. Bedrijven in de biotechnologie winnen echter terrein in de slag om onze gezondheid.

Volgens de Review on Antimicrobial Resistance overlijden 700.000 mensen per jaar1 door bacteriën die immuun zijn voor penicilline en andere antibiotica. Dat aantal kan oplopen tot jaarlijks circa 10 miljoen in 20501. ‘Als we niet oppassen, kunnen infecties die we nu eenvoudig genezen, mogelijk weer fataal worden’, zegt Marie-Laure Schaufelberger, productspecialist van de strategie Biotech. 

 

De belangrijkste oorzaak voor resistente bacteriën is dat deze zich aan hun leefomgeving weten aan te passen. Er komen steeds meer antibiotica in het milieu terecht, onder andere door lozingen van afvalwater. Naarmate bacteriekoloniën daarmee vaker en langduriger in aanraking komen, bestaat het gevaar dat een resistente vorm de overhand krijgt. Vaak zijn dat bacteriën die de werkzame stof op een bepaalde manier weten te verwerken. Er zijn zelfs soorten die antibiotica opeten.

Innovatief potentieel

Farmaceutische bedrijven nemen inmiddels maatregelen om de opmars van resistente bacteriën tegen te gaan. Met filters moet worden voorkomen dat antibiotica via fabrieken in het milieu terechtkomen. Ook zijn er nieuwe middelen in de maak die resistente bacteriën te lijf moeten gaan.

Het innovatieve karakter maakt biotechnologie tot een intrigerende sector; zowel voor wetenchappers als beleggers.

Marie-Laure Schaufelberger
Het zijn vooral de bedrijven in de biotechnologie die de grootste vooruitgang weten te boeken. Net zoals deze ondernemingen bepaalde aandoeningen bestrijden door de werking van een defect gen aan te passen, kunnen ze ook middelen ontwikkelen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat bacteriën zich niet meer kunnen voortplanten. In andere gevallen wordt de genetische kennis juist gebruikt om speciale middelen te ontwikkelen waarmee het afweersysteem van patiënten zelf beter kunnen optreden tegen infecties.

Kansen in kaart brengen

Die kennis stelt biotechnologiebedrijven bovendien in staat om medicijnen te ontwikkelen tegen ziektes en aandoeningen waarvoor nu geen goede behandeling mogelijk is. ‘Het innovatieve karakter maakt biotechnologie tot een intrigerende sector; zowel voor wetenchappers als beleggers’, aldus Schaufelberger. ‘De totale verkopen van biotech-middelen kunnen de komende jaren met gemiddeld 10% groeien tot $727,1 miljard in
2025 2. Die groei is echter niet evenwichtig verdeeld over alle bedrijven. Bij Pictet combineren we onze uitgebreide beleggingservaring met een gedegen medische kennis. Hierdoor kunnen we goed in kaart brengen waar de beste kansen liggen om van te profiteren.’

Pictet Asset Management


Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u 
hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bronnen: 
1 Review on Antimicrobial Resistance, 2016
2 Biotechnology Market Analyses and Segment Forecasts 2018 – 2025, Grandview Research, 2017