I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Juni 2018

Elektrisch rijden meer een evolutie dan een revolutie

Elektrische auto’s kunnen een doorbraak betekenen op het gebied van duurzaam vervoer. Maar het kost tijd om die belofte waar te maken.

Onze wereld wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. Zo neemt de biodiversiteit1 af en wordt schoon water steeds schaarser.2 Deze ontwikkelingen beïnvloeden beleggers op verschillende manieren. In veel gevallen vormen ze een aanvullend risico voor bedrijven die kampen met schaarse grondstoffen en toenemende kosten voor koolstofemissies.3 Er worden echter oplossingen ontwikkeld. ‘Er liggen interessante kansen voor bedrijven die ernaar streven om de milieuproblemen waarmee we worstelen, op te lossen’, zegt Marc-Olivier Buffle, senior productspecialist van de strategie ‘Environmental Opportunities’.

‘In ons selectieproces hanteren we een zeer gerichte aanpak bij het bepalen van welke bedrijven in aanmerking komen voor beleggingen. Om de ecologische voetafdruk van bedrijven te meten, gebruiken we een model dat analyse van de levenscyclus combineert met een raamwerk dat door een team van toonaangevende wetenschappers en biologen is ontwikkeld.4 Dit model kent het bedrijf een ecologische voetsafdruk toe op basis van negen factoren, zoals klimaatverandering, chemische verontreiniging en ozonafbraak.’ 

Schoon en efficiënt 

Twee van de belangrijkste thema’s in onze milieuportefeuilles zijn energie-efficiëntie en de overgang naar schonere energiebronnen. Deze trends doen zich herhaaldelijk voor in ons dagelijks leven. ‘Het is bijvoorbeeld niet langer bijzonder als je op de weg een elektrische auto passeert’, zegt Buffle. ‘Overheden komen met stimulansen om elektrische voertuigen aantrekkelijker te maken, zoals een lagere bijtelling. Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal binnen een paar jaar in een elektrische auto zullen rijden.’ In een Europees land als Nederland zijn auto’s gemiddeld 17,9 jaar oud wanneer ze worden gesloopt. Dat betekent dat het enige tijd zal duren voordat bestaande voertuigen van de Europese wegen zijn verdwenen. Daarnaast domineren bezinevoertuigen nog steeds de autoverkopen. Ondanks een sterke groei van bijna 40%,5 vertegenwoordigden elektrische modellen slechts 1,4% van de totale Europese autoverkopen in 2017.  

De overgang naar elektrisch rijden 

‘Het zal enkele tientallen jaren duren voordat we meer elektrische dan bezineauto’s op de Europese wegen zien’, zegt Buffle. ‘Dat betekent niet dat we stil moeten blijven zitten. Waarom zouden we de kansen die deze verandering ons biedt, niet benutten? We moeten bijvoorbeeld een geheel nieuwe infrastructuur aanleggen om miljoenen voertuigen van elektriciteit te voorzien. En we zullen ervoor moeten zorgen dat elektrisch rijden tot minder druk op het milieu leidt dan auto’s op benzine. In landen met kolencentrales is een elektrische auto niet automatisch duurzamer dan een benzinevoertuig. Gezien de huidige staat van elektrisch rijden beleggen we bij voorkeur in bedrijven die een rol spelen bij het verbeteren van energieefficiëntie in auto’s, in plaats van in de autofabrikanten zelf.’

Het zal enkele tientallen jaren duren voordat we meer elektrische dan bezineauto’s op de Europese wegen zien’. ‘Dat betekent niet dat we stil moeten blijven zitten. 

Marc-Olivier Buffle, Senior Product Specialist

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.