I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Drones helpen duurzaam te produceren en voedselonzekerheid tegen te gaan.

Augustus 2018

Zo helpt een drone bij het oplossen van het voedselvraagstuk

Door nieuwe technologieën zoals drones schroeven veel boeren hun productie verder op. Dat is nodig om dreigende voedselschaarste te bestrijden.

Vliegen met een drone is een leuk tijdverdrijf, maar voor veel boeren is het vooral een heel nuttige bezigheid. Vanuit de lucht is het makkelijker om te zien waar planten minder snel groeien door bijvoorbeeld watergebrek. De infraroodbeelden die drones verzamelen maken het mogelijk om bepaalde ongedierten op te sporen, terwijl het ook eenvoudig is om aan de hand van data te bepalen wanneer er gezaaid en geoogst moet worden. Bij grote oppervlaktes zoals de megaboerderijen in de Verenigde Staten kan het voordelig zijn om drones in te zetten voor het sproeien van gewasbeschermers. In 2017 maakte een derde van de boeren in de VS al gebruik van deze hulpmiddelen1. Daarnaast geeft 30 procent van de boeren daar aan in de loop van het jaar te willen beginnen met het inschakelen van drones.
 

Voedingsproductie moet flink omhoog

Het is een goede ontwikkeling dat boeren nieuwe technologieën omarmen, vertelt Cédric
Lecamp. ‘Met onze focus op wereldwijde voeding belegt Pictet Asset Management in de gehele voedselketen: van zaadje tot aan de maaltijd op ons bord. De agrarische sector staat voor een grote uitdaging. De vraag naar voedsel zal de komende decennia gestaag toenemen. De Verenigde Naties voorspellen dat de omvang van de wereldbevolking toeneemt van 7,5 miljard mensen nu naar 9,7 miljard in 20502 .
 

Drones helpen bij het tegengaan van voedselonzekerheid

Pictet Asset Management 2018

Bovendien krijgen zuivel en vlees een prominente plaats in het dieet van een groot deel van de wereldbevolking3. De organisatie houdt er rekening mee dat de totale landbouwopbrengst in de periode tot 2050 met 50 tot 100 procent moet toenemen3. Tegelijkertijd kan de klimaatverandering leiden tot overvloedige neerslag en extreme hitte. Een slimmere inzet van nieuwe technologie is de belangrijkste sleutel om de voedselvoorziening zowel te handhaven als op te schroeven.’

Innovatieve investeringskansen

De inzet van technologische hulpmiddelen zoals drones, vormt slechts een deel van deze oplossing. ‘Denk bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van nieuwe gewassen die veel beter
bestand zijn tegen droogte of die ook in zilte grond groeien’, legt Lecamp uit. ‘Voor
boerenbedrijven betalen investeringen in innovatieve oplossingen zich vaak snel terug, als die
ervoor zorgen dat voedselschaarste wordt voorkomen en dat het eten betaalbaar blijft. De
groeiende vraag maakt bedrijven die dit soort oplossingen bieden, tot mogelijk veelbelovende
beleggingen in het voedingssegment. Op de korte termijn worden de kansen in dit
marktsegment verhuld door onder meer de schommelingen van gewasprijzen. Maar door de
noodzaak om de voedselproductie gestaag op te schroeven, kan een investering in dit thema zich op de lange termijn heel goed uitbetalen.’

Pictet Asset Management


Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interesse in onze fondsen? 
Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategieën of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.