I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Beleggen in slimmere steden met de nieuwe thematische beleggingsstrategie

December 2018

Slim beleggen in Smart Cities

Met de nieuwe thematische beleggingsstrategie ‘Smart City’ belegt Pictet Asset Management in de slimmere steden die broodnodig zijn om de huidige grootschalige verstedelijking leefbaar te houden. Wij zijn van mening dat de enorme investeringen die vereist zijn om steden slimmer te maken ook interessante opportuniteiten bieden voor beleggers.

Pictet, pionier in themabeleggen, staat bekend om zijn fondsen die gespecialiseerd zijn in onder meer Water, Robotica of Beveiliging. Al deze strategieën hebben de wind in de zeilen van krachtige megatrends die onze toekomst bepalen. Dit geldt ook voor het eind augustus gelanceerde thema Smart City. ‘Een Smart City wordt vaak gedefinieerd als een stad die grote hoeveelheden data verzamelt en analyseert met als doel om haar beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten’, zegt Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager. ‘Onze definitie is breder. Voor ons wordt een slimme stad gekenmerkt door haar uitgesproken ambitie om de levenskwaliteit van haar inwoners te verhogen.

70% van de wereldbevolking zal in 2050 wonen in verstedelijkt gebied

Hoe? Door het optimaliseren van het elektriciteitsnet, de verkeersstromen en het afvalbeheer. Maar ook bijvoorbeeld door het digitaliseren van administraties, het intelligent omgaan met criminaliteit of het plannen van duurzame infrastructuurwerken.

Levenskwaliteit

Recent onderzoek van McKinsey(1) toont aan dat Smart Cities minder werkloosheid hebben, minder geplaagd worden door vervuiling, kwalitatievere gezondheidszorg aanbieden en minder last hebben van elektriciteitspannes of files. Bovendien wordt in slimme steden minder tijd verloren aan administratieve taken en zijn de inwoners sociaal meer betrokken en beter geïntegreerd.

Door de demografische druk moeten steden snel slimmer worden, en dat creëert investeringsopportuniteiten

Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager
‘De technologie om een stad slim te maken is beschikbaar, en de effecten op de levenskwaliteit zijn meetbaar’, zegt Weinöhrl. ‘Het typevoorbeeld is Singapore: die stad scoort erg hoog qua mobiliteit en milieu. Ook Londen en een aantal Noord-Europese steden doen het goed.’

Keerpunt

Door de exponentieel groeiende verstedelijking zijn slimmere steden broodnodig. In 2008 werd het keerpunt bereikt, waarbij er meer mensen in steden leven dan op het platteland. Amper 10 jaar later leeft 55% van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied, in 2050 wordt dat zelfs 70%2. En steden produceren meer dan 80% van alle economische output.3

80% van alle economische output wordt geproduceerd door steden

‘Als er niets gebeurt, zal de levenskwaliteit snel en sterk achteruitgaan’, voorspelt Weinöhrl. ‘Daarom moeten steden slimmer gemaakt worden en moet enorm geïnvesteerd worden. Volgens onderzoek gaat het wereldwijd om meer dan 2,1 biljoen dollar.’4 Deze gigantische bedragen kunnen niet komen van overheden alleen. Er ontstaan dan ook talloze opportuniteiten voor private investeerders en privaat-publieke samenwerkingen.

Beleggingsbenadering

‘Om die investeringsmogelijkheden voor onze klanten toegankelijk te maken, selecteren we een investeringsuniversum van 230 bedrijven die bijdragen aan en/ of profiteren van de wereldwijde trend naar verstedelijking", stelt Weinöhrl. Er wordt vooral gefocust op bedrijven met innovatieve oplossingen die efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van steden verhogen. ‘Een gewone projectontwikkelaar bijvoorbeeld interesseert ons voor dit thema niet’, zegt Weinöhrl. ‘Maar een projectontwikkelaar die betaalbare en duurzame woningen maakt, is daarentegen wel interessant. Net als bedrijven die mobiliteitsoplossingen bedenken of een onderneming die flexibele, kwalitatieve kinderopvang aanbiedt op de werkplaats.’

Een veertigtal van de financieel meest veelbelovende bedrijven komen uiteindelijk in de portefeuille terecht. Het resultaat is een gediversifieerd, niet-cyclisch strategie dat de ambitie heeft duurzaam beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten.

Pictet Asset Management

Interesse in onze fondsen? 
Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategieën of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.