I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

DE TOEKOMST VAN STEDEN VERKENNEN

December 2019

Smart Cities: bouwen aan onze stedelijke toekomst

Overal ter wereld proberen steden om te gaan met de gevolgen van de bevolkingsgroei en worden bestaande middelen steeds vaker slim ingezet. Dat is goed nieuws voor de planeet, de economie en beleggers.

De wereld verhuist naar de stad

Tegenwoordig leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat het aantal stadsbewoners de komende jaren sterk zal toenemen. Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 bijna driekwart van de bevolking in stedelijke gebieden werken, leven en pendelen1.
ONZE STEDELIJKE REALITEIT
Stedelijke bevolking in miljoenen per land
SmartCityUrbanReality.png

Bron: Wereldbank, 2016

De uitdaging van verstedelijking

Naarmate de bevolking groeit, moeten steden slimme oplossingen vinden om te voldoen aan de behoeften van hun inwoners en om hun levenskwaliteit te verbeteren. Zo zouden ze in steden onder andere de vervuiling moeten verminderen, hun middelen efficiënter kunnen inzetten en de gezondheids- en sociale voorzieningen kunnen verbeteren, zodat die geschikt zijn voor de 21ste eeuw.

Wereldwijd werken beleidsmakers aan het thema duurzaamheid en bevorderen zij de ontwikkeling van slimmere steden. Bovendien is er een groeiend aantal steden dat fors investeert in nieuwe technologieën op gebieden als energie-efficiëntie, waterrecycling, gezondheid, misdaadbestrijding, transport en innovatief residentieel en commercieel vastgoed om de slimme steden van de toekomst te bouwen.

Een extra stimulans voor inspanningen voor slimmere steden, is de Agenda van de Verenigde Naties voor 2030. Hierin staat een ontwikkelingsprogramma dat door 193 landen wordt onderschreven. Een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in dit programma is de belofte om “Duurzame Steden en Gemeenschappen” op te bouwen en stelt specifiek dat steden solidair, veilig, veerkrachtig en duurzaam moeten worden.

Een overvloed aan kansen

Nu slimme steden zich wereldwijd uitbreiden, zullen er ongetwijfeld beleggingsmogelijkheden ontstaan, vooral bij bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de stad. De opkomst van slimme steden belooft op lange termijn aanzienlijke kansen te creëren voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van stedelijke ontwikkeling.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er een potentieel is voor urbanisatie-gerelateerde bedrijven om hun inkomsten met meer dan 15% per jaar te verhogen2. Dit terwijl de wereldeconomie met slechts 3% per jaar groeit.

Smart Cities - van de pionier in thematisch beleggen


Om de beleggingsmogelijkheden te benutten die uit deze stedelijke revolutie voortvloeien, hebben wij de SmartCity strategie ontwikkeld, een nieuwe toevoeging aan onze familie van thematische aandelenstrategieën. Net als bij ons volledige thematische aanbod, zal SmartCity een beroep doen op de specialistische expertise van onze portefeuillemanagers en hun diepgaande inzicht in de structurele krachten die de wereld transformeren.

Zouden trends die de wereld veranderen ook uw beleggingen niet moeten veranderen?

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.