I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Augustus 2019

Waarom beleggen in themafondsen?

Bij thematisch beleggen wordt geprobeerd de ondernemingen die in de toekomst succesvol zullen zijn te identificeren. Daarbij ligt de focus op de structurele krachten die onze wereld beïnvloeden: megatrends.

In onze beleving zijn er drie redenen waarom onze cliënten in themafondsen beleggen;
rendementspotentieel, diversificatie en/of de wens om te beleggen in innovatieve
ondernemingen die mondiale vraagstukken oplossen.

Rendementspotentieel voor de lange termijn

Het voeren van een thematische strategie kan een beleggingsportefeuille een boost geven. Volgens adviesbureau McKinsey1 kunnen beleggers die zich concentreren op kansen in gebieden van de economie waarin waarschijnlijk veel kapitaal zal worden geïnvesteerd, een rendement boven het marktgemiddelde behalen. ‘Pictet Asset Management maakt gebruik van megatrends zoals demografische veranderingen, technologieontwikkeling en duurzaamheid om te ontdekken wáár die kansen ontstaan’, verklaart Bruno Hellemans, Head of Sales België en Luxemburg. ‘Onze fondsen richten zich op thema’s waar verschillende megatrends elkaar raken, zoals robotica, digitalisering en beveiliging. Het signaleren van de trends die de wereld veranderen, helpt ons bij het identificeren van ondernemingen die in de toekomst waarschijnlijk beter zullen presteren dan de markt. In een periode van lage rentetarieven en hoge waarderingswaarden voor aandelen moeten beleggers steeds meer zoeken naar manieren om het rendement te maximaliseren. We zijn van mening dat thematisch beleggen één van de manieren is om dit te doen.’ Thematische beleggingen zijn gebaseerd op structurele langetermijntrends. Daarom dienen beleggers een langetermijnstrategie te voeren wanneer ze in themafondsen beleggen, niet minder dan zeven jaar. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Diversificatie

Brede diversificatie is de sleutel tot een succesvolle langetermijnbelegging.

Een interessante kans om thematisch beleggen in een bredere portefeuille te integreren

Beleggen in verschillende vermogenscategorieën, landen en bedrijfstakken kan u beschermen tegen financiële verliezen. ‘De themafondsen van Pictet AM bieden beleggers de kans om thematisch beleggen in een bredere portefeuille te integreren’, aldus Hellemans. ‘De fondsen bestaan uit ongeveer 40 tot 70 ondernemingen die een groot deel van hun omzet uit het onderliggende thema genereren.’ Dat wil zeggen dat themafondsen kunnen worden gebruikt om een traditionele mondiale aandelenportefeuille te diversifiëren.

Beleggen in innovatieve ondernemingen

De themafondsen beleggen in enkele ondernemingen die zich richten op het oplossen van de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals toegang tot schoon water, hernieuwbare energiebronnen en goede voeding voor een groeiende bevolking. ‘Met al deze aspecten in het achterhoofd denken wij dat themafondsen een aanvulling vormen op een breed aandelenfonds, waarbij deze op lange termijn een stimulans kunnen geven aan de beleggingsportefeuille’, aldus Hellemans.

Hoe zit het met thematische ETF’s?

‘Beleggers vragen ons steeds vaker of zij via ETF’s thematische exposure kunnen krijgen. Weliswaar is er een toenemend aantal ETF’s op de markt, maar we denken dat er ook nadelen aan kleven’, waarschuwt Hellemans. ‘ETF’s zijn met name gericht op de grootste ondernemingen en deze hebben niet per definitie het grootste potentieel. De winnaars van gisteren zijn niet per se de winnaars van morgen.’

Wat zijn de risico’s van beleggen in themafondsen?

Themafondsen beleggen in ondernemingen waarvan wij denken dat die zullen profiteren van niet-cyclische groeitrends op de lange termijn. Op de korte termijn kan de relatief geconcentreerde aanpak ook tot underperformance leiden. Deze kan zich voordoen wanneer als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling de aandelen binnen het thema bij de markt achterblijven. ‘Bovendien biedt een thematische aanpak geen enkele bescherming tegen bredere marktcorrecties’, aldus Hellemans. ‘Wij zijn van mening dat thematisch beleggen een goede manier is om aan uw portefeuille een boost te geven, hoewel het geen wondermiddel is waarmee je in elk marktklimaat een superieur rendement behaalt.’

Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interesse in onze fondsen? 
Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategieën of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.