I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger?

beleggingsfactoren begrijpen en gebruiken

September 2019

De geheimen van equity factoren ontcijferd

De populariteit van factorbeleggen is enorm toegenomen. Wij leggen hier uit wat het is en hoe het werkt.

Wie heeft nog nooit gehoord van "sell in May and go away"? Dit financiële spreekwoord is zo oud als de weg naar Rome. Het blijft echter de kop opsteken omdat het grotendeels klopt. Op lange termijn, in liquide, volwassen aandelenmarkten zoals Amerika en het VK hebben beleggers hun rendement algemeen verbeterd door hun toewijzing aan aandelen te verminderen tijdens de zomermaanden en deze rond eind oktober te verhogen.1

Dit seizoensgebonden effect is aan basisvoorbeeld van een beleggingsfactor - specifieke kenmerken gedeeld door een groep van activa die historisch een materieel effect hebben gehad op de prestaties van beleggingen. Sommige, zoals "verkopen in mei", zijn eenvoudige regels die reeds meerdere decennia bestaan. Andere, zoals de neiging dat kleinere beurswaarden een hoger rendement opleveren op lange termijn, zijn meer cyclisch en complex.

fabrieksprijzen

Prestatie van de factor in vergelijking met MSCI World*

tabel met prestaties volgens beleggingsfactor

*Op basis van gestileerde portefeuilles van MSCI World aandelen gerangschikt volgens het kenmerk van elke factor, met het top kwartiel geselecteerd en vergeleken met de totale index. Bron: MSCI, Refinitiv en Pictet Asset Management. Gegevens van 31.12.1987 tot 07.08.2019.

In de afgelopen 50 jaar heeft een groot volume academisch werk geprobeerd factoren te identificeren die betrouwbaar kunnen worden toegepast door beleggers. Het is inderdaad zo dat factoren marktafwijkingen zijn dit de hypothese tegenspreken van de efficiënte markt, die stelt dat alle relevante informatie wordt weerspiegeld in activaprijzen.

Hoewel factoren mogelijk zijn voorbehouden voor professionele beleggers kan een beter begrip van waarom ze bestaan nuttige inzichten bieden in de inefficiëntie van de markt, de psychologie van beleggers en de constructie van een portefeuille.

Sommige factoren, bijvoorbeeld, danken hun ontstaan aan de vooroordelen van beleggers - zoals een afkeer van verlies of modeverschijnselen die zichzelf in stand houden. Andere  gelden dan weer enkel tijdens bepaalde fasen van een bedrijfscyclus. Sommige worden gearbitreerd bijna onmiddellijk nadat ze zijn geïdentificeerd en andere bestaan omwille van de regelgevende beperkingen waar bepaalde beleggers aan onderworpen zijn – zoals het moeten afstemmen van passiva met lage-risico activa.

Een universum van factoren

Het spectrum van factoren is breed. Neem bijvoorbeeld de kalender effecten, waar de "verkopen in mei..." regel slechts één van een aantal seizoensgebonden factoren is. Er is ook de Santa Claus rally, waar aandelen de neiging hebben in waarde toe te nemen in de week na Kerstmis en aan het begin van het nieuwe jaar, om niet te spreken van de einde-kwartaal of einde-maand effecten die vaak zijn geïdentificeerd.2

Professionele beleggers hebben echter meestal de neiging zich toe te spitsen op vijf belangrijke factoren [zie de bovenstaande tabel voor voorbeelden].

Grootte: in het begin van de jaren 1980 heeft, Rolf Banz, reeds lang geassocieerd met Pictet Asset Management, een relatie geanalyseerd en beschreven tussen de marktkapitalisaties en hun risico-aangepast rendement van bedrijven. Na verloop van tijd ontdekte hij dat kleinere ondernemingen doorgaans veel beter presteren dan verwacht. Dit kan te wijten zijn aan liquiditeitseffecten – beleggers eisen meer dividenden van aandelen die ze mogelijk niet gemakkelijk kunnen verkopen. Of het kan te wijten zijn aan het feit dat kleinere ondernemingen minder worden onderzocht, wat een inefficiëntie creëert die beleggers kunnen benutten.

Waardering: ondernemingen van wie de aandelen worden verhandeld op lagere koers/winst meervouden, of prijs/boekwaarde verhoudingen, presteren doorgaans beter op lange termijn. Eén argument hiervoor is dat op kortere termijn marktnieuws de intrinsieke waarde van een onderneming kan verhullen, maar dat aandelen uiteindelijk terugkeren naar de correcte prijs. Hoewel, deze vorm van incorrecte prijsstelling kan lang duren. In de 10 jaar sinds de wereldwijde financiële crisis zijn de groeiaandelen sneller gestegen dan hun waarde equivalenten. Er is mogelijk een recessie nodig om dit te veranderen.3

Momentum: de trend van aandelen die genieten van een felle stijging deze door te zetten in de toekomst. In het kader van een momentum strategie verhogen beleggers hun toewijzing in aandelen of obligaties die zijn gestegen in prijs, en het aantal verminderen van aandelen die dalen in waarde. Momentum is historisch gezien doorgaans een bijzonder doeltreffende beleggingsbenadering geweest, hoewel het pijnlijk kan zijn als men pech heeft op de keerpunten van de grote markten.

Kwaliteit: ondernemingen met hoge winstmarges en een aanzienlijk marktaandeel presteren doorgaans goed op lange termijn. De kwaliteit is gelijkaardig aan de waardering en ze heeft gelijkaardige nadelen.  Aandelenmarkten kunnen ondernemingen van goede kwaliteit onderwaarderen gedurende een onaangenaam lange periode.

Volatiliteit: portefeuilles die zijn samengesteld uit aandelen die minder volatiel zijn dan het gemiddelde genereren doorgaans een beter rendement na verloop van tijd dan portefeuilles die zijn samengesteld uit aandelen met grote prijsschommelingen. Beleggers willen gewoonlijk worden vergoed voor risico – waarvoor volatiliteit een proxy is. De bewijzen wijzen echter op het tegenovergestelde.

De voordelen van diversiteit

Bepaalde factoren worden pas zichtbaar na de verwerking van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Kwantitatieve strategen analyseren vaak honderden miljoenen gegevenspunten van tienduizenden gegevensreeksen van marktprijzen, overheidsstatistieken en enquêtes uit de privésector om een bron van bijkomend rendement te identificeren. Sommige factoren zullen dan slechts een korte periode werken voor de volledige markt er zich bewust van wordt.

Door factoren te identificeren en ze correct te benutten, kunnen beleggers hun rendement doen stijgen boven het marktgemiddelde. Equity factoren kunnen ook dienen als de bouwblokken van een portefeuille. 

Een aandelenportefeuille die beleggingen opsplitst in, bijvoorbeeld, waarde, groei en lage volatiliteit aandelen kunnen zo gediversifieerd zijn als een portefeuille die belegt volgens regio of land. Dit is te wijten aan het feit dat "waarde", "groei" en "lage volatiliteit" aandelen sterk presteren tijdens verschillende fasen van de economische cyclus. 

Door factoren te identificeren en ze correct te benutten, kunnen beleggers hun rendement verhogen.

Maar, net als met alle aspecten van beleggingen, zijn factoren niet faalveilig. Sommige hangen af van de tijdshorizon van beleggingen en ze kunnen elkaar tegenspreken tijdens een bepaalde periode  – bijvoorbeeld, een onderneming met een aantrekkelijke waardering kan nog goedkoper groeien als het momentum aanhoudt. Andere houden gemiddeld stand gedurende meerdere cycli maar niet tijdens kortere perioden. Sommige factoren werken voor een tijdje, maar vervagen dan wanneer ze algemeen worden toegepast.

Begrijpen waarom bepaalde factoren de tand des tijds hebben doorstaan is van essentieel belang voor beleggers die deze strategieën willen toepassen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid te evalueren hoe populair dergelijke transacties zijn geworden bij de implementatie van factorbenaderingen. Intussen bestaan sommige factoren enkel op papier als resultaat van datamining en testen achteraf.

Eén zaak is duidelijk, factoren in de ene of andere vorm zullen waarschijnlijk worden aangehaald en gebruikt door beleggers zolang de markten blijven bestaan.