I am MVC Layout


U bent geïdentificeerd als een Particuliere Belegger.

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Slim beleggen in Smart Cities
Met de nieuwe thematische beleggingsstrategie ‘Smart City’ belegt Pictet Asset Management in de slimmere steden die broodnodig zijn om de huidige...
April 2019
Waarom beleggen in themafondsen?
Bij thematisch beleggen wordt geprobeerd de ondernemingen die in de toekomst succesvol zullen zijn te identificeren. Daarbij ligt de focus op de...
Augustus 2019
UITGELICHT ARTIKEL
Thematisch beleggen
De wereld verandert. Waterschaarste en technologie zijn thema's die steeds meer op de voorgrond treden. Om te profiteren van die krachtige langdurige trends die hun stempel op onze wereld drukken, hebben wij het concept 'themabeleggen' ontwikkeld. Hebt u bepaalde vragen of twijfels? U vindt hierna een reeks artikelen over het onderwerp die wat meer duidelijkheid verschaffen.