I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

September 2017

Opkomende markten: de kansen van harde en lokale valuta

Opkomende economieën leveren het grootste aandeel in de groei op wereldschaal. En bieden bij uitstek kansen voor beleggers.

Investeren in de economische groei die opkomende landen doormaken, werd een tijd lang gezien als een riskante aangelegenheid. Mogelijk met grote opbrengsten, maar vooral een volatiele business. Een onterechte aanname, stelt product specialist global emerging debt. De ratio van rendement en risico is juist gunstig. Ze maakt de vergelijking met ‘global bonds’ zoals we die in Europa kennen. “Ze bewegen zich nooit in een rechte lijn naar boven, laten fluctuaties zien, maar hebben op de middellange tot lange termijn het belangrijkste aandeel in wereldwijde economsiche groei.” De reden dat ze op die termijn - doorgaans zo’n drie tot vijf jaar - het waardevolst zijn, is omdat in- en uitstappen vrij kostbaar is. En het op korte termijn ook te lastig is om de markt goed in te schatten. “Brazilië ging enkele maanden geleden 14 procent omhoog, maar kreeg door politieke schandalen ineens te maken met een daling naar 8 procent”, illustreert Choi.

Risk appetite

Binnen de opkomende markten is een verdeling te maken tussen ‘harde’ en ‘lokale’ valuta. Waarbij de eerste categorie minder risico’s met zich meebrengt als de tweede. Momenteel
zijn er zo’n zeventien harde valuta, stelt Choi. Denk buiten Brazilië ook aan landen als Mexico, Turkije en Polen. Het zijn allen landen met een gedegen economisch stelsel,
maar die (grote) behoefte hebben aan investeerders om de economie verder te helpen. “Daarbij mogen we ook China niet vergeten. Net als Maleisië en Indonesië. Dat zijn allen
grote, liquide markten.” Wie een wat grotere risk appetite heeft, kan ook terecht bij een veelvoud aan lokale valuta. Choi noemt Venezuela, Libanon en Uruguay als voorbeeld. Landen waar wellicht een wat hoger risico heerst, maar waar die een gunstige rol kunnen spelen voor het spreidingsbeleid van een portfolio. “Bedenk je ook dat je door het gebruik van ‘staatsobligaties’ voorkomt dat je bedrijfsrisico’s loopt. Wat niet wegneemt dat je met
een landenrisico te maken hebt.”

Normalisatie

Het valt Choi overigens op dat geïnteresseerden te veel afgaan op landen die in het verleden bijzonder positieve resultaten lieten zien. En zij er niet bij stilstaan dat er normalisatie
optreedt. Waardoor mensen vaak blijven kijken naar landen die ze zelf al kennen. Terwijl steeds meer relatief onbekende landen zich ontwikkelen tot gunstige economieën.
“Mensen vinden het vaak al spannend als het over Egypte gaat, terwijl dat land dat in financiële termen helemaal niet is. De perceptie klopt veelal niet. Zo ook bij Afrikaanse landen, die vaak veel grondstoffen hebben. Vergeet bovenal ook niet dat het juist het risico
is waar je aan verdient.”

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Interesse in onze fondsen? 

Neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.