I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

April 2017

De kwaliteiten van duurzaam beleggen

Een focus op duurzaamheid geeft beleggers een bredere visie. Dat is een enorm voordeel zegt duurzaamheidsexpert Eric Borremans.

Wat is het verschil tussen duurzaam beleggen en traditioneel beleggen?

Eric Borremans: ‘Duurzaam beleggen gaat hand in hand met verantwoordelijk kapitalisme. Het gaat erom dat we vanuit een bredere visie naar de economie kijken. Bij Pictet Asset Management doen we dat door te kijken naar de interacties tussen de economie en het maatschappelijk middenveld en het natuurlijk leefmilieu. Deze interacties werken in beide richtingen. De economie heeft bijvoorbeeld een enorme impact op de klimaatverandering als je bedenkt dat fossiele brandstoffen goed zijn voor bijna driekwart van de uitstoot van menselijke broeikasgassen. De overgang naar een koolstofarme economie biedt mogelijkheden om te investeren in bedrijven die zich richten op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en andere technologieën zoals energieopslag. Op hetzelfde moment moeten we voorzichtig zijn met investeringen in industrieën met hoge CO2-emissies, zoals kolencentrales. Aan de andere kant heeft de klimaatverandering ook een grote invloed op de economie. Een goed voorbeeld is hoe de toenemende droogtes en overstromingen nieuwe risico’s oplevert voor de landbouw en voor woningbouw, maar tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor investeringen in meer veerkrachtige assets.’

Hoe integreert Pictet duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbenadering?

Eric Borremans: 'Er is geen wondermiddel voor het opnemen van duurzaamheidscriteria in een beleggingsbeleid. Bij Pictet Asset Management hanteren we verschillende benaderingen.

Bij onze thematische strategieën richten we ons op het beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen

Bij onze thematische strategieën richten we ons op het beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen. Goede voorbeelden hiervan zijn het Pictet-Water fonds en het Global Environmental Opportunities fonds. Een andere aanpak is gebaseerd op wat we best-in-class’-beleggingen noemen. Hierbij selecteren we de koplopers op het gebied van duurzaamheid in de verschillende sectoren door te kijken naar hun milieubeleid, sociale praktijken en bestuur (ESG) en de impact op de economie. Bij elkaar vertegenwoordigen deze strategieën € 10 miljard van de ongeveer € 140 miljard die in onze aandelenstrategieën wordt belegd. Voor het resterende deel richten we ons op ESGcriteria als instrument om potentiële "torpedo’s” te detecteren, zoals bedrijven die in grote schandalen zijn verwikkeld of die structurele zwakten in het bestuur vertonen. Wij mijden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie of handel in controversiële wapens. We brengen onze stem uit op andeelhoudersvergaderingen en wij communiceren met bedrijven door hen persoonlijk te ontmoeten.

Wat is de invloed van duurzaam beleggen op het verwachte risico en het rendement van een portefeuille?

Eric Borremans: 'Door ons te richten op een klein gedeelte van de economie beperken we het beleggingsuniversum van onze thematische strategieën. Deze thema’s worden echter gekenmerkt door een zeer aantrekkelijke groei. Gemiddeld groeien de sectoren waarin we beleggen gemiddeld met 6% tot 8%, vergeleken met een groeipercentage van 2% tot 3% voor de bredere economie, zeggen analisten en Bloomberg. Een ander voordeel van hoe onze fondsmanagers thema-investeringen benaderen, is de bekwaamheid om de blootstelling aan de conjunctuurcyclus te beheersen. Op deze manier zijn er tal van mogelijkheden om portefeuilles te creëren met een risicorendementsverhouding die superieur is aan die van een belegging in gewone aandelen. Om een voorbeeld te geven: sinds de oprichting van het fonds in 2000 presteert het Pictet-Water fonds, dat zich richt op bedrijven die water beheren, recyclen en distribueren, gemiddeld 5% per jaar beter dan het brede MSCI World Index. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor prestaties in de toekomst, geloven wij dat het belangrijk is om ernaar te streven alle kansen die nog op ons pad komen, tot een
aanwinst te maken.’

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.