I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseurs en Institutionele beleggers en consultants en Particuliere Beleggers.

Juni 2017

Blockchain: een revolutie in de financiële sector

Blockchain is de stuwende kracht achter Bitcoin het virtuele geld. Deze technologie beïnvloedt de financiële sector nu al ingrijpend.

Dankzij de invoering van de euro is het niet langer noodzakelijk om guldens in te wisselen voor franken of Duitse marken voordat u naar Frankrijk of Duitsland afreist. Ondanks de invoering van de Europese eenheidsmunt zijn er vandaag de dag meer valuta’s dan twintig jaar geleden. Dat heeft alles te maken met de opkomst van honderden cryptovaluta’s zoals Bitcoin. De blockchaintechnologie is de stuwende kracht achter de groeiende populariteit van dit digitale geld. Product specialist Alexander Mouthon omschrijft blockchain als een betrouwbaar en openbaar grootboek.

Blockchain verklaard

‘Iedereen kan blockchain delen en inzien, maar geen enkele gebruiker is exclusief eigenaar’, legt Alexander Mouthon uit. ‘Het grootboek wordt bijgehouden door de deelnemers aan het blockchainnetwerk, die zich daarbij aan strenge regels moeten houden. Bij een blockchain wordt een continu groeiende lijst gegevens gemonitord. Elk block bevat een tijdstempel en een verwijzing naar een vorig block. Daardoor is het onmogelijk om achteraf gegevens te wijzigen zonder dat alle aan elkaar gekoppelde blocks worden gewijzigd.’ In een gedecentraliseerd systeem, zoals dat van cryptovaluta’s, zou dit betekenen dat alle data op de computers van duizenden verschillende gebruikers in de hele wereld, moeten worden gewijzigd. Het is dus vrijwel onmogelijk om Bitcoins of andere cryptovaluta’s te vervalsen of daarmee fraude te plegen. 

Enorm potentieel

Het vermogen om transacties snel en efficiënt af te handelen zonder het risico van fraude betekent dat de blockchaintechnologie veel verder gaat dan de wereld van cryptovaluta’s.

Het potentieel van blockchain gaat veel verder dan de wereld van cryptovaluta’s

Voor de afhandeling van transacties is het niet langer noodzakelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke derde, zoals een bank of een notaris. Volgens een voorspelling van de Spaanse bank Santander* kan blockchaintechnologie vóór het jaar 2020 wel 20 miljard dollar op bankkosten besparen. David Yermack, professor in Finance aan de New York University Stern, beweert dat blockchain de belangrijkste uitvinding is in de financiële sector sinds de invoering van het dubbel boekhoudsysteem 500 jaar geleden.

Verschuiving naar digitaal

De opkomst van de blockchaintechnologie laat zien dat de financiële wereld drastisch
verandert. Worden er meer activiteiten in die richting ontplooid, dan vindt een
verschuiving naar digitaal plaats. ‘Het percentage onlinebetalingen bedraagt momenteel
minder dan 1% van de totale wereldwijde betalingen van meer dan vierenvijftigduizend
miljard dollar’, stelt Sylvie Sejournet, senior beleggingsmanager van het Pictet-Digital
fonds. ‘Dat percentage zal in de toekomst sterk toenemen. Voor beleggers zou het
verstandig kunnen zijn om een deel van hun portefeuille te beleggen in een fonds dat
zich uitsluitend richt op bedrijven die profiteren van de verschuiving naar digitaal.’

Interesse in onze fondsen?

Neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.