I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Juli 2017

Megatrends als beleggingskompas op de beurs

Megatrends helpen beleggers bij het kiezen en vasthouden van een duidelijke richting voor de lange termijn.

Dat is geen overbodige luxe in het huidige beursklimaat. De stemming op financiële markten kan al binnen een dag enkele keren omslaan. Om niet in de verleiding te komen mee te gaan met de waan van de dag, koos Pictet Asset Management er ruim twintig jaar geleden voor om grote megatrends als beleggingskompas te gebruiken. Pictet Asset Management is de fondsentak van Pictet – een gerenommeerde Zwitserse bank waarvan de geschiedenis terugvoert tot 1805. In de twee eeuwen daarna is het bedrijf steevast gegroeid. In Nederland houdt Pictet Asset Management kantoor sinds 2012 en zet het beleggingsfondsen in de markt, waarvan het succes voor een groot deel ook te danken is aan de thema-aanpak.

Wind in de rug

Megatrends zijn de belangrijkste ontwikkelingen wereldwijd, welke onder te verdelen zijn in parameters zoals demografie, technologie, economie, industrie, bedrijfsleven en samenleving. Deze megatrends zullen de nabije toekomst op hervormende of disruptieve wijze beïnvloeden.

De verandering gaat het snelst waar megatrends elkaar overlappen

‘De verandering gaat het snelst op punten waar megatrends elkaar overlappen’, vertelt Barbara Kos, senior sales manager Nederland van Pictet Asset Management. Daar zijn de thema’s te vinden die het uitgangspunt vormen voor onze fondsen. Een belangrijk kenmerk van de themafondsen van Pictet Asset Management is dat er nauwelijks overlap is met traditionele beursindices. In de huidige periode waarin de economische groei bijna overal ter wereld erg laag ligt en de onzekerheid op financiële markten toeneemt is dat een groot voordeel. De omzet van bedrijven waarin we beleggen, heeft namelijk altijd de wind in de rug van megatrends. Maar over een langere periode komen de voordelen van beleggen op basis van een specifiek thema, zoals robotisering of veiligheid, heel mooi naar voren.

Schetsen van de lange termijn

Robotica
oplossing voor wereldwijde uitdagingen
ROBOTICA
Bij het analyseren van de megatrends maakt het fondshuis gebruik van de kennis van het onafhankelijke Copenhagen Institute for Future Studies. Hoe een ontwikkeling zich op korte termijn ontvouwt is lastiger te voorspellen dan trends op de langere termijn. De groei van de wereldbevolking leidt bijvoorbeeld tot een schaarste aan grondstoffen. Een deel van de problemen kan worden aangepakt met technologische innovatie. De keerzijde is dat we ook steeds beter moeten opletten hoeveel we van onszelf prijsgeven in de digitale wereld.

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.