I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Juli 2017

Beveiliging: veelbelovende bedrijfstak met sterke winstgroei

Bedrijven die beveiligingsoplossingen leveren profiteren van krachtige trends zoals innovatie verstedelijking en regelgeving.

Veiligheid voorop – in elk aspect van het dagelijks leven

Beveiliging is onlosmakelijk verbonden met bijna elk deel van ons leven, van vroeg tot laat. Als we elektriciteit gebruiken, de verwarming aanzetten of onder douche stappen, gaan we er onbewust vanuit dat ons nutsbedrijf de stroom-, aardgas en watervoorziening goed heeft veiliggesteld. We reizen per auto of openbaar vervoer naar ons werk, onder het toeziend oog van beveiligingscamera's.

Als we de computer aanzetten, wordt eerst de cyberbeveiliging opgestart, terwijl de veiligheid van ons voedsel wordt gewaarborgd door strenge voorschriften en controles door de Keuringsdienst van Waren. We gebruiken elektronische betaalsystemen die onze transacties goedkeuren en fraude ontdekken als we winkelen. Dankzij technologische veiligheids- controles kunnen we veilig reizen.

De beveiligingsindustrie is alom tegenwoordig en stevig verankerd in ons dagelijks leven. Dit heeft de afgelopen jaren voor een enorme groei gezorgd en ook de toekomst ziet er goed uit. Drie ontwikkelingen zorgen voor een gestage groei op de lange termijn en maken de sector tot een aantrekkelijke belegging: innovatie, verstedelijking en regelgeving.


De beveiligingsindustrie is overal, sterk verankerd in ons dagelijks leven

Technologische innovatie creëert nieuwe beveiligingsbehoeften. Er is grote vooruitgang geboekt op het gebied van zelfrijdende auto’s en daarnaast zijn de beveiligingseisen aanzienlijk toegenomen. Fabrikanten rusten nieuwe wagens niet alleen meer uit met veiligheidsgordels en airbags, maar ook met camera's, sensoren, autonome remsystemen, radar-, laser- en nachtzichtsystemen.

Internetbeveiliging was 25 jaar geleden nauwelijks een thema. Tegenwoordig verbindt internet via smartphones, computers en andere apparaten miljarden mensen met elkaar. Gegevensdiefstal en cyberaanvallen komen geregeld in het nieuws. Toch staan we nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Momenteel is nog maar 50 procent van de wereldbevolking online. Als de andere helft daar bijkomt, ontstaan nieuwe bedreigingen voor de IT- infrastructuur in een tijd waarin het aantal gevallen van inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens met 60 procent per jaar toeneemt.1

Verstedelijking is de tweede factor waardoor op lange termijn nieuwe kansen ontstaan voor beveiligingsbedrijven. Er zijn enorme investeringen nodig om infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, personenvervoerssystemen, luchthavens en waternutsbedrijven te beveiligen. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in stedelijke gebieden en het aantal stadsbewoners gaat alleen maar verder toenemen.

Naar verwachting groeien de beveiligingsbestedingen in opkomende landen de komende vijf jaar met ongeveer 9 procent per jaar – ruim het dubbele van het tempo in de ontwikkelde markten.2 Dubai laat zien wat er kan worden bereikt door een nieuwe slimme stad te bouwen, waarbij beveiligingsoplossingen in de infrastructuur geïntegreerd zijn.

De derde factor die de groei van de beveiligingsindustrie aanwakkert is regelgeving. Veiligheid en bescherming zijn belangrijke thema’s in nieuwe regels voor overheden, bedrijven en personen. Zelfs in sectoren zoals financiële dienstverlening die hun eigen nalevingsafdelingen hebben, is controle, inspectie en certificering 'big business' geworden. Er komen steeds meer nieuwe voorschriften bij, zoals onlangs verplichte zijdelingse airbags voor alle nieuwe auto's in Brazilië.

In de nabije toekomst moeten eCall-terminals in nieuwe auto's in Europa bij een ongeval automatisch contact opnemen met de hulpdiensten. In Rusland is dat zelfs al verplicht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU die vanaf 2018 van toepassing is, eist dat Europese bedrijven inbreuken op gegevens melden. Dat geldt ook voor de financiële en reputatie-impact daarvan en voor de tegenmaatregelen die zij hebben genomen. Als zij zich niet aan deze verordening houden, kunnen de bedrijven voor de rechter worden gesleept. De boetes kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet of EUR 20 miljoen.3

Met het oog op deze sterke groei van de beveiligingssector heeft Pictet Asset Management een universum geïdentificeerd van 330 bedrijven die actief zijn binnen deze branche. Samen hebben de ondernemingen  een totale beurswaarde van USD 3,3 biljoen. Door het uitsluiten van bedrijven die minder dan 20 procent van hun omzet uit beveiligingsactiviteiten halen en van ondernemingen die 5 procent of meer omzetten in defensie- of militaire uitrusting, ontstaat een belegbaar universum van ongeveer 210 bedrijven met een totale beurswaarde van USD 1,1 biljoen.

Specialisten van Pictet beoordelen vervolgens de bedrijfsmodellen en de management- kwaliteit. Tevens wordt een score toegekend voor de koersvolatiliteit en de liquiditeit. Dit leidt tot een portefeuille van 60 tot 75 aandelen met goede vooruitzichten die optimaal van het thema profiteren, zonder rekening te houden met een benchmark.4

De portefeuille is goed gespreid. Noord-Amerika is goed voor 48 procent van de omzet, gevolgd door Europa met 24 procent, opkomende markten (14 procent) en Japan en ontwikkeld Azië-Pacific (10 procent). Sinds januari 2007 is de omzetgroei van het beveiligingsuniversum gemiddeld iets minder dan 7 procent, vergeleken met 3,7 procent voor het wereldwijde bbp. De toekomst van beveiliging ziet er goed uit.

De omzet van bedrijven in de beveiligingssector blijft veel sneller groeien dan het bbp*.  
Totale omzet beveiligingsuniversum, reëel bbp, herleid, jan. 2006
Totale omzet beveiligingsuniversum, reëel bbp, herleid, jan. 2006

*bbp OESO-gegevens G20 bbp – constante prijzen, groeitempo zelfde periode voorgaand jaar, gecorrigeerd voor seizoen % – wereldwijd

opwaarts potentieel voor de winstmarges
EBIT-marge beveiligingsuniversum (%)

Wij ramen dat door de grote reorganisaties tijdens de laatste crisis en een betere kostendiscipline, veel bedrijven in het universum hun marge kunnen opvoeren tot boven de voorheen bereikte hoogtepunten

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Interesse in onze fondsen?

Neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.