I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

September 2017

Water biedt heldere kansen

Door overstromingen neemt de aandacht voor waterproblematiek toe. Ondernemingen die deze problemen aanpakken staan op het vizier van beleggers.

Toen Houston in augustus door orkaan Harvey werd getroffen, kreeg de stad in minder dan 48 uur meer dan 75 centimeter neerslag te verduren. Om dat in perspectief te plaatsen: de gemiddelde neerslag in de hele maand augustus bedraagt minder dan 10 centimeter. De afvoercapaciteit van Houston was onvoldoende om de regenval aan te kunnen en grote delen van de stad raakten overstroomd. Volgens Greg Abbott, de gouverneur van Texas, kan de totale schade van orkaan Harvey $ 180 miljard bedragen1.

Van overstromingen naar droogte

Het zal de eerste noch de laatste keer zijn dat een grote stad met massale overstromingen wordt geconfronteerd. De ramp in New Orleans van twaalf jaar geleden, veroorzaakt door orkaan Katrina, ligt nog vers in het geheugen. Het risico van verwoestende stormen die grote stedelijke gebieden bedreigen, neemt aanzienlijk toe. Overstromingen zijn echter niet de enige waterproblemen waar we mee te maken hebben. De zoetwatervoorraad slinkt als gevolg van klimaatverandering, vervuiling, scheepvaart en industrie, terwijl de vraag alleen maar gestaag stijgt als gevolg van de groeiende bevolking.

Het veilig stellen van de zoetwatervoorraad

Het afstemmen van de drinkwatervoorraad op de toenemende vraag vereist volgens ramingen van de Wereldbank een investering van meer dan $ 1.000 miljard per jaar.2 Er is natuurlijk geen garantie dat dit investeringsniveau wordt bereikt, hoewel het World Economic Forum vóór 2030 een tekort van 40% voorspelt als er geen actie wordt ondernomen.3 Overal ter wereld nemen regeringen maatregelen om de kwaliteit en kwantiteit van de watervoorziening in stand te houden of te verbeteren.

Investeringsmogelijkheden

‘Vele regeringen worstelen met een grote schuldenlast en kijken naar mogelijkheden om investeringen voor infrastructuur waar mogelijk uit te besteden’, zegt Cédric Lecamp, fondsmanager van de Pictet Water-strategie: ‘Adviesbureau Envisager voorspelt dat het aantal huishoudens waarvan het drinkwater wordt geleverd door een particulier waterbedrijf in plaats van een openbaar nutsbedrijf het komende decennium met 45% zal toenemen.4 Voor bedrijven die instrumenten ontwikkelen voor het meten van waterzuiverheid en technologie voor het recyclen van verontreinigd water, zijn er bovendien aantrekkelijke kansen.’

Benadering zonder beperkingen

Beleggers zijn in de ideale positie om te profiteren van de kansen die ontstaan voor ondernemingen, wanneer die een bijdrage leveren aan de aanpak van waterproblemen.

We bevinden ons in de ideale positie om te profiteren van de kansen die ontstaan voor ondernemingen die een bijdrage leveren aan de aanpak van waterproblemen

‘Aangezien we vanuit een specifiek thema beleggen, zijn we niet aan een bepaalde sector of regio gebonden’, aldus Lecamp: ‘Toen we begonnen, besteedden we veel aandacht aan de toenemende waterschaarste. In de afgelopen jaren leggen we in toenemende mate de nadruk op waterkwaliteit. Deze verschuiving heeft zich op verschillende niveaus gemanifesteerd. Als gevolg van de toenemende focus op waterkwaliteit hebben we ondernemingen aan onze portefeuille toegevoegd die apparaten maken voor het monitoren van waterkwaliteit. Sinds de lancering van onze strategie in 2000 is ons beleggingsproces onveranderd gebleven. Nog steeds richten wij ons op een beleggingsuniversum van 50 tot 80 aandelen door de selectie van de veelbelovendste ondernemingen binnen het beleggingsthema water.’

Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.