I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

13 Photo

Voedselproductie: meeprofiteren van de groeiende vraag

Hoe kunnen beleggers meeprofiteren van de groeiende voedselproductie? Op deze vraag gaven Aalt Dijkhuizen en Marie-Laure Schaufelberger antwoord tijdens de bijeenkomst "Op zoek naar een gezonde investering?"

Ontwikkelingen in de voedselproductie

Meer mensen, meer welvaart. De mondiale voedselproductie móet omhoog om aan de groeiende vraag te voldoen – en dan wel op een manier die recht doet aan gezondheid en milieu. Beleggers kunnen waarschijnlijk rekenen op een groeimarkt, maar het kiezen van de juiste spelers is een kunst op zich. Het was de rode draad op de bijeenkomst in het Amsterdamse restaurant De Kas.

Door een toename in welvaart gaan mensen hoogwaardiger producten eten: groenten, zuivel en vlees. Het effect daarvan is volgens Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de topsector Agri & Food, nog groter dan dat van de groei van de wereldbevolking. ‘Een grote uitdaging, maar ook een grote kans. Hoeveel sectoren kunnen zeggen dat ze zeker weten dat de vraag de komende 30 tot 40 jaar gaat groeien?’ 

Greenhouse event

Impressie bijeenkomst

Dijkhuizen kan bogen op een lange loopbaan in de sector. Hij was onder meer topman van Wageningen University en werkte voor voedingsconcern Nutreco. De enige mogelijkheid om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen: meer halen uit de beschikbare bronnen. Biologische landbouw is in dat opzicht een stap terug, houdt Dijkhuizen zijn gehoor in de Kas voor. ‘Je hebt dan veel meer grond nodig. Dat is niet de manier om de bevolking te voeden.’

De productiviteit moet dus omhoog. Volgens de agrarische expert zal geen sprake zijn van een ‘big bang’, maar van ‘veel kleine stapjes’. Te denken valt aan betere zaden, slimmere landbouwtechnieken, geperfectioneerde kassen en een effectievere gewasbescherming.

Dijkhuizen noemt de nieuwste generatie kassen als voorbeeld van de stille revolutie die zich in de agrarische sector voltrekt. De energieslurpers van weleer zijn in staat netto-producenten van energie te worden. En met dezelfde hoeveelheid water kunnen we vijftien keer zoveel gewassen verbouwen. ‘Deze innovaties zijn wereldwijd toepasbaar.’ De Kas, de plek van de bijeenkomst “Op zoek naar een gezonde investering?”, is hier een goed voorbeeld van.

Twee grote trends gaan de toekomst van de agrarische sector bepalen, voorspelt Dijkhuizen: slimme technieken en genomics, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de eigenschappen van bijvoorbeeld gewassen zodat deze zodanig aangepast worden om beter bestand te zijn tegen droogte en ziekten.

Hoe kunnen beleggers meeprofiteren van de groeiende voedselproductie? 

Marie-Laure Schaufelberger, product specialist Healthy Living fondsen legt uit dat naast voeding ook gezondheid een van de thema’s is waar wij ons op focussen.  Nu gaat meer dan de helft van de zorgbudgetten nog naar de behandeling van ziekten, maar preventie zal een steeds grotere rol spelen.

Gezondheid, milieu, voedselvoorziening: ze hebben alle drie met elkaar te maken. ‘Waar we minder van moeten eten, zoals rood vlees, levert vaak ook de grootste belasting van het milieu op. Er is dus een correlatie tussen gezondheid en het milieu.’

Terug naar de beleggersvraag. De primaire sector is goed voor minder dan een kwart van het thema voeding, voedselproductie en -distributie zijn dominanter. Wij beleggen dus door de hele keten heen. Kieskeurigheid is daarbij een vereiste. Schaufelberger: ‘We beleggen bijvoorbeeld niet in kunstmest. Dat is extreem cyclisch, en daar komt de groei ook niet vandaan.’ Veel interessanter: bedrijven die voedselingrediënten maken. Minder zout en minder vet maken voedselproducten gezonder, maar niet altijd lekkerder. Bedrijven die gezondere alternatieven ontwikkelen krijgen daarmee een cruciale rol in de trend naar gezonder eten.