I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Mei 2018

Kunnen we 200 jaar worden?

Misschien hebt u al eens gehoord dat 50 het nieuwe 40 is. Hoe groot is de kans dat 200 in de loop van deze eeuw het nieuwe 100 zal zijn?

In Nederlandse steden is het gebruikelijk dat de burgemeester elke inwoner die 100 jaar wordt een bezoek brengt. Het is slechts een kwestie van tijd voordat deze traditie verdwijnt. In de komende decennia zou het afleggen van dergelijke bezoeken wel eens een voltijdbaan kunnen worden. Het aantal honderdjarigen is de afgelopen twintig jaar in Nederland verdubbeld tot 2.225 in 2017.1 Onderzoeksbureau CBS voorspelt dat het aantal Nederlandse honderdplussers in de periode tot 2031 opnieuw verdubbelt tot meer dan 4.000.1 De levensverwachting stijgt zo snel dat we serieus rekening moeten houden met het vooruitzicht van een burgemeester die een 200-jarige feliciteert.

Medicijnen op maat

‘We begrijpen steeds beter welke factoren aan veroudering bijdragen’, zegt Marie-Laure Schaufelberger, productspecialist van het Pictet-Biotech fonds. ‘Dit komt door de enorme vooruitgang die is geboekt bij het in kaart brengen van ons DNA. Het heeft 15 jaar geduurd en 3 miljard dollar gekost om het eerste menselijke DNA te ontcijferen. DNA-gerelateerde onderzoekskosten zijn afgenomen en bedragen tegenwoordig ongeveer 1.000 dollar; daarbij kan het onderzoek zelf binnen enkele dagen worden voltooid.2 Deze ontwikkeling biedt biotechbedrijven de mogelijkheid om unieke medicijnen op maat te ontwikkelen op basis van de unieke genenstructuur van een mens. Het opent tevens de deur naar een veel meer verfijnde benadering van ziektebestrijding, met inbegrip van dodelijke ziekten.’

De gevolgen van veroudering tegengaan

Een beter begrip van genetica voorkomt niet alleen prematuur overlijden, maar speelt ook een doorslaggevende rol bij het tegengaan van de gevolgen van veroudering. Verschillende studies tonen aan dat bij het vertragen van de gevolgen van veroudering, de mogelijkheden veel groter zijn dan men zou denken. Zo kan de gezondheid van muizen worden verbeterd en hun levensverwachting met tot maar liefst 40% worden verhoogd als zij met het gewone diabetesmedicijn metformine worden behandeld.3 Aanvullend onderzoek wijst erop dat hetzelfde geneesmiddel het leven van een mens al kan verlengen met drie jaar.4 Dit zijn veelbelovende eerste stappen, waaruit blijkt dat we het proces van veroudering kunnen beïnvloeden.

Teken des tijds

De vooruitgang op het gebied van genetica is een teken des tijds, aldus Schaufelberger:
‘De twintigste eeuw was in veel aspecten een fysieke eeuw. Er is grote vooruitgang geboekt op het gebied van infrastructuur en logistiek. We zijn er zelfs in geslaagd een man op de maan te zetten. Nu zijn we de biologische eeuw binnengegaan. De inzichten die we momenteel verwerven, vormen slechts het begin. Denk alleen al aan wat de genetische samenstelling van de Groenlandse walvis ons kan leren. Voor de kust van Groenland zijn exemplaren gevonden die naar schatting 211 jaar oud zijn. Voor de verwachting dat de mens dezelfde leeftijd zal bereiken, is niet veel verbeelding nodig.’