I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Het milieu beschermen en tegelijkertijd beleggingskansen benutten

Oktober 2018

GEO: beleggen in oplossingen voor wereldwijde milieuproblemen

Groeikansen benutten en tegelijkertijd het milieu beschermen met Global Environmental Opportunities (GEO).

Milieubescherming is inmiddels een prioriteit voor consumenten, bedrijven en overheden. De gezamenlijke belangen, gestimuleerd door de wereldwijde bewustwording, technologische ontwikkelingen en bezorgdheid over gezondheidsaspecten, ondersteunen het streven om de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te beschermen.

1. Toenemende bewustwording consumenten

De publieke opinie dwingt overheden en bedrijven om hun strategie ingrijpend te wijzigen.
BIOLOGISCHE MARKT van Noord-Amerika
Marktomvang (miljarden dollars)

Bron: Jefferies Equity Research

Nu bijna 50% van de wereldbevolking een internetverbinding heeft1, wordt tot nadenken aanzettende informatie sneller en verder overgedragen dan ooit.

Getuige hiervan is 'Under the Dome', een film over de enorme stedelijke milieuvervuiling in China, die in 2015 binnen enkele dagen 200 miljoen keer online werd bekeken. Kort daarna beloofde China de Co2-uitstoot tegen 2030 met 60 tot 65 procent van het niveau in 2005 te beperken2.

Ook bedrijven spelen in op eisen van klanten en houden steeds vaker rekening met milieuaspecten. Het steeds grotere aanbod aan organische producten in de landbouw is een goed voorbeeld van een sector die profiteert van een verandering in het consumentengedrag.

2. Innovatie privésector

Privébedrijven kunnen profiteren van de veranderende opinies van de consument.
Milieupatenten per regio
Patents_NL.png

Bron: World Intelectual Property Organization

Door de ontwikkeling van geavanceerde analyses en diensten in afvalbeheer en recycling worden er bijvoorbeeld minder natuurlijke hulpbronnen verspild.

Intussen hebben innovaties, zoals een betere technologie om de kwaliteit en de efficiëntie van waterzuivering en om afvalwater te hergebruiken, aanzienlijk verbeterd. Ook kunnen bedrijven nu minieme concentraties van vervuilende stoffen, zoals uit anticonceptiepillen afkomstig oestrogeen, in rivieren analyseren. Hierdoor krijgen zij een inzicht in de effecten van deze chemische stoffen op de visstanden en kan het milieubeleid worden verbeterd.

Tussen 2000 en 2012 is het wereldwijde aantal aanvragen voor milieupatenten meer dan verdubbeld (zie grafiek). Hieruit blijkt dat privébedrijven zich steeds sterker richten op innovatieve oplossingen voor milieukwesties.
 

3. Overheidsmaatregelen

Ecologische duurzaamheid profiteert ook van beleidswijzigingen van de overheid, zoals de recente beloften van China om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit is deels te danken aan nieuwe monitoringtechnologieën, die bijdragen aan de opstelling van rapporten zoals de Luchtkwaliteitsindex van de Wereldgezondheidsorganisatie (zie hieronder).

Luchtvervuiling in steden wereldwijd
Luchtvervuiling in steden wereldwijd

*Luchtkwaliteit wordt vertegenwoordigd door gemiddelde jaarlijkse concentratie van fijnstof, kleiner dan 2,5 micrometer, per m3 Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, 2016

Uit recent onderzoek blijkt dat in 2012 ruim 7 miljoen mensen voortijdig stierven als gevolg van luchtvervuiling3. Dergelijke statistieken droegen bij aan het toenemende aantal multilaterale milieuverdragen, waarvan er eind 2012 in totaal 1.100 waren4. Bedrijven die de veranderende mentaliteit van consumenten en overheden erkennen en ondersteunen, profiteren hiervan en bieden beleggers aantrekkelijke kansen op lange termijn.

Beleggingen voor een duurzame toekomst

Milieukwesties zijn nu een zaak van wereldwijd belang. Bedrijven die doeltreffende producten en diensten leveren om grondstoffen efficiënter te gebruiken en vervuiling te minimaliseren, kunnen sterk groeien. Door in deze bedrijven te beleggen, kunnen beleggers positief bijdragen aan een duurzamere wereld en daarnaast aantrekkelijke rendementen genereren.