I am Article Layout

Megatrends als themastrategie

April 2019

Beleg in de 14 megatrends die de wereld veranderen

Megatrends zijn de drijvende kracht achter veel veranderingen die zich in de wereld om ons heen voltrekken. Ons Global Megatrend Selection strategie belegt in ondernemingen die profiteren van deze megatrends.

Net zoals fietsen een stuk makkelijker is met de wind in de rug, kan beleggen lucratiever worden door positie te kiezen in bedrijven die profiteren van een of meerdere krachtige megatrends. Dat zijn grote economische, technische, sociale en demografische ontwikkelingen die op de lange termijn belangrijke veranderingen teweeg brengen. Het onafhankelijke Copenhagen Institute for Future Studies heeft veertien megatrends in kaart gebracht op uiteenlopende gebieden zoals gezondheidszorg, duurzaamheid, innovatieve technologieën en de uitdagingen die ontstaan door de groei van de wereldbevolking.

Thema beleggen

Op vlakken waar meerdere megatrends elkaar snijden, ligt het tempo van verandering zeer hoog. Hierdoor ontstaan goede groeikansen voor ondernemingen met activiteiten binnen dit segment. Een voorbeeld hiervan is de biotechsector, die de wind in de rug heeft van megatrends zoals technologische vooruitgang, vergrijzing en de toenemende aandacht voor onze gezondheid. Wij als fondsenhuis spelen hierop in met de strategie Biotech. Een ander voorbeeld is de strategie Robotics. Deze strategie belegt in ondernemingen die ervan profiteren dat steeds meer productie- en administratieve processen worden overgenomen door computers en robots. De onderliggende trends van dit thema zijn onder meer duurzaamheid en economische groei.

Beleggen in alle megatrends

Pictet Asset Management heeft elf verschillende thema strategieën ontwikkeld die inspelen op door megatrends gedreven thema’s: van robotica tot waterschaarste en van veiligheid tot schone energie. De strategie SmartCity – dat belegt in ondernemingen die ervoor zorgen dat steden duurzamer, leefbaarder en groter worden - is de meest recente toevoeging aan het fondsassortiment. De strategieën bieden beleggers de mogelijkheid om gericht in te spelen op thema’s waarvoor ze de beste kansen zien. Om te profiteren van de kracht van megatrends, is het overigens niet nodig om een eigen visie te hebben op de verschillende thema’s. Ons Global Megatrend Selection strategie belegt in alle aandelen van de themastrategieën van Pictet Asset Management. Hierdoor ontstaat een gespreide megatrend-portefeuille, waarvan de prestaties niet sterk beïnvloed worden als bijvoorbeeld een van de thema’s tijdelijk uit de gratie raakt op de internationale aandelenmarkten.