I am Article Layout

Beleg in de hele waardeketen van de houtindustrie met Timber

December 2018

De krachtige rugwind van de Timber Strategie

De Timber Strategie belegt in de hele waardeketen van de houtindustrie. Dit marktsegment staat dankzij een forse stijging van de houtprijs volop in de schijnwerpers.

Geld groeit niet aan bomen, maar hout-gerelateerde aandelen kunnen wel degelijk een lucratieve belegging zijn. Daar speelt de Timber Strategie op in. Dat gebeurt onder meer via beleggingen in exploitanten van bosgrond. “Het grote voordeel van hout ten opzichte van andere agrarische grondstoffen is dat bedrijven zelf het meest gunstige oogstmoment kunnen kiezen”, legt strategiebeheerder Christoph Butz uit: “De waarde van hout neemt gestaag toe naarmate een boom ouder en groter wordt. Een boom van circa 25 jaar levert langere en stevigere planken op dan een boom van 12 à 13 jaar. Hierdoor ligt de prijs per ton twee tot drie keer zo hoog.”

Houtprijs schiet omhoog

Het loont om te wachten met kappen op momenten dat de houtprijs wat onder druk staat. Dit was de afgelopen jaren echter niet het geval. Op Amerikaanse grondstofmarkten is de houtprijs tussen begin 2016 en de afgelopen zomer ruimschoots verdubbeld. “Dat is voor een deel het gevolg van eenmalige factoren, zoals logistieke problemen en slechte weersomstandigheden”, vertelt Butz: “De laatste maanden zijn de aanbod-problemen opgelost, zodat de prijs flink is gedaald. Vanaf het huidige niveau is in de toekomst weer een mooie stijging mogelijk.”

Bosgrond heeft voor beleggers heel aantrekkelijke eigenschappen

In de jaren na de financiële crisis is de bouw van nieuwe woningen in de Verenigde Staten gedaald tot 500.000 per jaar. Tot 2008 kwamen er gemiddeld 1,5 miljoen nieuwbouwhuizen per jaar bij. Dat niveau is al ruim tien jaar niet gehaald, alhoewel er de laatste jaren een inhaalslag op gang komt. Het wegwerken van het woningentekort op de Amerikaanse markt en een groeiende vraag vanuit China en opkomende markten kan de komende jaren een rugwind vormen voor de houtprijs.

Duurzaam rendement

De Timber Strategie speelt onder meer in op de goede vooruitzichten voor de houtprijs via posities in enkele grote bosgrondproducenten. De waardering van deze aandelen ligt in sommige gevallen 30% onder het niveau de prijs die investeringsfirma’s bij enkele recente transacties hebben betaald voor bosgrond. De strategie heeft bovendien de mogelijkheid om te beleggen in de volledige waardeketen van de houtindustrie: van bosgrondbedrijven tot papierfabrikanten en van bouwondernemingen tot verpakkingsfabrikanten. 


Ook in een ander opzicht geeft de specifieke focus de Timber Strategie een streepje voor, zegt Butz: “We zijn een van de weinige strategieën die per saldo een negatieve Co2-uitstoot hebben. Dat komt doordat er meer Co2 wordt opgeslagen in de bossen en het gebruikte hout van de bedrijven waar we in beleggen, dan dat er vrijkomt tijdens transport en industriële processen. Financieel rendement en duurzaam rendement gaan in dit opzicht dus heel mooi samen.”