I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

maandelijkse asset allocatie vooruitzichten

Mei 2019

Optimisme met wankele basis

Voor aandelenbeleggingen was april een mooie maand. Dat was voor een groot deel te danken aan de voortgang bij de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China.

Voorzichtig met aandelen

Bovendien kwamen er nieuwe aanwijzingen dat de industriële productie zich stabiliseert. Sinds de jaarwisseling zijn wereldwijde aandelenkoersen met meer dan 10% gestegen. Het goede beursklimaat vormt een contrast met het zwakke economische klimaat. De economische cijfers liggen al veertien maanden op rij onder de verwachtingen. Bovendien is de wereldhandel op volumebasis teruggevallen tot het laagste niveau sinds de financiële crisis van tien jaar geleden. Dit wijst erop dat op de aandelenmarkt de gevaren nu groter zijn dan de kansen.   
MAANDELIJKSE ASSET ALLOCATIE OVERZICHT

Mei  2019

Barometer-May-2019-grid_EN_short.jpg

Bron: Pictet Asset Management 

Wereldwijde obligatierendement ligt nu onder inflatie

De obligatiewereld is de afgelopen maanden opgeleefd dankzij een koerswijziging van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank is gestopt met het opschroeven van de rente. Veel beleggers rekenen er zelfs al op dat de officiële rente in het lopende jaar wordt verlaagd. Omdat obligatiekoersen zijn gestegen, is het gemiddelde rendement op de obligatiemarkt (groene lijn in onderstaande grafiek) wat gedaald. De gemiddelde rentevergoeding van circa 1,5% ligt nu duidelijk onder het niveau van de wereldwijde inflatie (grijze lijn in onderstaande grafiek). 
Global bond (JPM GBI) rendement, %, vs. wereldwijde kerninflatie, % verandering op jaarbasis.

Bron: Bloomberg. Data 23.04.2019

Grote delen van de obligatiemarkt – van relatief veilige staatsobligaties tot meer riskante high yield-leningen – zijn nu zeer hoog gewaardeerd. Dat maakt het verstandig om op zoek te gaan naar marktsegmenten waar je wel voldoende beloond wordt voor de risico’s die je loopt. Voorbeelden daarvan zijn Amerikaanse staatsobligaties en Emerging Markets-leningen. 

Scherp herstel MSCI World Index 

Na een flinke daling in de laatste maanden van 2018, zijn de wereldwijde beurskoersen in de eerste maanden van 2019 flink gestegen. De MSCI World Index (groene lijn in onderstaande grafiek) is bijna terug op het hoogste niveau ooit. Ondanks de snelle koersstijging zijn aandelen in historisch opzicht niet duur. De waardering ligt vlakbij het gemiddelde van de afgelopen 35 jaar. Het risico is echter groot dat de bedrijfswinsten na een groei van 15% in 2018, in het lopende jaar gaan tegenvallen. Analisten houden per saldo rekening met een stijging van 7%. Volgens onze modellen ligt dat percentage waarschijnlijk dichter in de buurt van 1%. Met name in de Verenigde Staten zijn bedrijfswinsten kwetsbaar voor tegenvallers. Oplopende loonkosten gaan ten kostte van de historisch hoge winstmarge in het Amerikaanse bedrijfsleven. Op regionaal niveau verdienen aandelen uit Groot-Brittannië en opkomende markten zoals China de voorkeur.
Krachtige rally 
Verandering in de MSCI World Index in lokale valuta's
 

Bron: Datastroom. Gegevens voor de periode 1.1.2014 - 24.4.2019.