I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Pictet Beleggingsbarometer: groeivertraging

Oktober 2019

Op zoek naar lichtpuntjes

De bedrijfswinsten groeien nauwelijks. De rente op bijna $ 15.000 miljard aan obligaties is negatief. De handelsoorlog woedt voort. Kortom: beleggers hebben op korte termijn weinig zaken om enthousiast over te worden. Met enige moeite vallen er gelukkig nog enkele lichtpuntjes te vinden.

Operatie zijlijn: overwogen in cash ten koste van aandelen en obligaties

Naar onze mening zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie langzaam maar zeker aan het verslechteren. Eind juni leek het groeitempo in het lopende jaar nog uit te komen op net iets meer dan 3 procent. Inmiddels ligt die prognose net iets onder dat niveau. Volgens de leidende indicatoren van Pictet valt de groei zelfs even terug naar 2 procent begin 2020. 


De belangrijkste reden voor de groeivertraging is de handelsoorlog. Exportorders staan onder druk als gevolg van importheffingen en andere protectionistische maatregelen. De pijn laat zich met name voelen bij de hoofdrolspelers in de handelsoorlog. De zwakte in de Amerikaanse industriesector wordt weerspiegeld in de daling van de ISM Index tot de laagste stand in drie jaar. Aan de andere kant van de Stille Oceaan is de groei van de industriële productie in China gedaald tot het laagste niveau ooit. 


De consumentenuitgaven blijven echter goed op peil. Ook de liquiditeit op financiële markten ontwikkelt zich gunstig; onder meer dankzij de stimulerende maatregelen van de ECB. Voorlopig hebben de extreem lage obligatierente en de teleurstellende winstgroei echter een grotere invloed op het beleggingsklimaat. Een ruime cashpositie verdient nog steeds de voorkeur boven aandelen of obligaties.
 

MAANDELIJKSE ASSET ALLOCATIE OVERZICHT

oktober  2019

BarometerAugust2019grid_EN_short.gif

Bron: Pictet Asset Management 

Waarde-aandelen pakken wat terrein terug 

De waardering van de wereldwijde aandelenmarkt is per saldo niet overdreven hoog. De onderlinge verschillen zijn echter heel groot. Op geografisch niveau zijn Amerikaanse aandelen zowel in relatieve als absolute zin behoorlijk duur. Aan de andere kant van het spectrum zitten Europese aandelen. De aandelenmarkten op dit continent hebben bovendien de wind in de rug van het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Die duwde de korte rente nog verder in de min en kondigde aan elke maand voor € 20 miljard staatsobligaties te gaan opkopen. Hierdoor zijn Europese aandelen momenteel favoriet. Dat geldt ook voor de aandelenmarkt van Groot-Brittannië. Mede door de onderwaardering van het pond kunnen Britse aandelen circa 20 procent opveren zodra er een goede oplossing komt voor brexit.


Op de aandelenmarkt tekent zich recent een opvallende verschuiving af. Sinds 2009 presteren aandelen waarvan de omzet en winst naar verhouding snel stijgt beduidend beter dan aandelen die aantrekkelijk gewaardeerd zijn (de groene lijn in onderstaande grafiek zet het rendement van waarde-aandelen af tegen dat van groeiaandelen). De afgelopen weken zijn die rollen omgedraaid. De opleving van waarde-aandelen is een andere aanwijzing dat beleggers in het huidige klimaat zoveel mogelijk het zekere voor het onzekere kiezen.

Relatief koersverloop MSCI World Value Index vs. Growth Index
equities chart.png

Bron: Refinitiv, (23 september 2009 = 100)  

Steeds meer obligaties met negatief rendement

Obligaties hebben als beleggingscategorie door de dalende rente veel van hun aantrekkingskracht verloren. Onlangs was de rente op meer dan $ 17.000 miljard aan beursgenoteerde leningen negatief (groene lijn in onderstaande grafiek). Het reële rendement – de rente gecorrigeerd voor inflatie – van de JP Morgan Government Bond Index is gedaald tot een dieptepunt van -1,5 procent. Toch horen obligaties thuis in een gespreide beleggingsportefeuille. De kunst is dus om de dure obligaties te onderscheiden van de veel te dure. 
Met name in Europa en Japan noteren veel investment grade-leningen tegen een negatief rendement. Obligaties uit opkomende markten vormen een aantrekkelijker alternatief. Hoewel het reële rendement gedaald is tot het laagste niveau in vijf jaar (5,2 procent), kan het marktsegment mogelijk profiteren van een positief valuta-effect. Volgens de modellen van Pictet zijn de valuta’s van opkomende markten gemiddeld met 25 procent ondergewaardeerd. Die korting is veel te groot, met het oog op het verschil in groeitempo met de ontwikkelde wereld.
Totale waarde van obligaties met negatief rendement in $ mrd
asset allocation chart negative yield.png

Bron: Refinitiv