I am Article Layout

Door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie ontstaan nieuwe kansen voor beleggers

December 2019

Duurzaam omslagpunt: groene energie wint het op kosten

De energieomslag komt in een stroomversnelling nu duurzame bronnen het ook op kosten winnen van fossiele brandstoffen. De bestaande infrastructuur is echter niet berekend op een snelgroeiend aanbod van groene energie.

De energiesector heeft een kritiek omslagpunt bereikt: de kostprijs van wind- en zonnestroom ligt in veel regio’s op hetzelfde niveau of zelfs onder dat van fossiele brandstoffen. Voor beleggers is die verschuiving van belang, omdat economische kostenvoordelen een veel krachtigere aanjager vormen voor de opkomst van duurzame energie dan overheidssubsidies. De prijsdaling voltrekt zich bovendien razendsnel. In 2019 lagen de kosten voor het aanleggen van een windmolenpark voor de Britse kust maar liefst 30 procent lager dan bij een vergelijkbaar project twee jaar eerder.

“Het kostenvoordeel brengt de vraag naar duurzame energie in een stroomversnelling”, vertelt Stephen Freedman, senior product specialist. “In de komende twintig jaar denken wij dat de capaciteit van windmolenparken op zee ongeveer vijftien keer zo groot zal zijn, terwijl ook zonne-energie een enorme vlucht gaat nemen. De beleggingskansen die ontstaan door de energieomslag, zijn echter veel breder dan alleen het opwekken van wind- en zonne-energie.”

Stroomnetwerken op de schop

De nieuwe energievormen worden namelijk op andere plaatsen en momenten opgewekt dan wat gebruikelijk is bij de traditionele stroomvoorziening via kolen- en aardgascentrales. Het is bijvoorbeeld aantrekkelijk om windmolenparken aan te leggen op zee, waar de gemiddelde windsnelheid hoger ligt dan op het land. Daar komt bij dat voor deze projecten geen schaarse landbouw-, stads- of natuurgrond nodig is. De windmolenparken liggen vaak tientallen kilometers uit de kust, in gebieden met een zeediepte van 20 meter of meer. Er komt heel wat bij kijken om die energie naar het vasteland te vervoeren en om te zetten in netstroom. Bovendien leiden schommelingen in windsnelheid en zonnekracht tot fluctuaties in het duurzame stroomaanbod.

Freedman: “Eigenlijk hebben we een nieuw energienetwerk nodig. Wisselstroom is al ruim honderd jaar de standaard in de stroomwereld. Het voordeel daarvan is dat elektriciteit eenvoudig omgezet kan worden naar andere voltages. Maar daarbij gaat een groot deel van de energie verloren. Bij gelijkstroom is dat verlies slechts half zo groot. Bovendien kan deze stroomvorm efficiënt en goedkoop over grote afstanden worden verzonden en is er veel meer ruimte om schommelingen in het energieaanbod op te vangen.”

Een supersnelweg voor groene stroom

Er zijn enorme investeringen nodig om de energie-infrastructuur geschikt te maken voor het groeiende aanbod van groene stroom. Freedman ziet in dit opzicht twee positieve ontwikkelingen: “Landen zijn bereid om die investeringen ook daadwerkelijk te doen. In China is dit jaar een speciale verbinding met hoge capaciteit opgeleverd die de zonne- en windbronnen in het noordwesten van het land verbindt met dichtbevolkte gebieden ruim 3.000 kilometer naar het oosten. Dichter bij huis is in Duitsland het Sudlink-project essentieel om het aandeel duurzame energie te laten groeien van 38 procent nu naar 65 procent in 2030. Het tweede voordeel is dat de investeringen zich heel snel terugverdienen. In Europa gebeurt dat vaak al binnen drie tot vijf jaar.”

Naast infrastructuur zijn er veel meer aansprekende beleggingsthema’s binnen de energieomslag. Freedman: “Ook op vlakken zoals stroomopslag, energiebesparing en elektrisch rijden, liggen er mooie kansen. En daar speelt Clean Energy op in.”