I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Zo wordt de glastuinbouw volledig CO2-neutraal

September 2019

Op weg naar een circulaire glastuinbouw

De Nederlandse glastuinbouw behoort tot de modernste ter wereld. Telers en onderzoeksinstellingen werken eraan om de sector geheel circulair te maken dus CO2-neutraal en met volledige recirculatie van water en voedingsstoffen. Zo ook de Coöperatie DOOR in het Westland.

“Onze kernwaarde duurzaamheid bestaat uit vier thema’s: gewasbescherming, energie, water en hergebruik,” legt Jacques Wolbert uit. Hij is binnen DOOR belast met de portefeuille duurzaamheid en adviseert de aangesloten leden. “DOOR is een afzetcoöperatie, met een omvang van 570 ha een van de grootste van Nederland, voor tientallen vruchtgroentetelers van tomaten, punt- en blokpaprika’s, aubergines en komkommers. De coöperatie ondersteunt de telers onder andere op het vlak van duurzaamheid. De telers zelf moeten aan de slag om bijvoorbeeld het internationale duurzaamheidskeurmerk PlanetProof te behalen. Een belangrijke prikkel om dit alles te doen is dat consumenten verwachten dat groenten duurzaam geteeld zijn.”
JacquesWolbert_LeftRight_201909.jpg

Copyright: Ester Gebuis

Jacques Wolbert 'Ons uitgangspunt is 100 procent duurzame gewasbescherming'

Hoe doe je dat?

“Als er een sector is waar veel wordt samengewerkt, dan is het wel de glastuinbouw. Onze leden praten veel over de teelt van bijvoorbeeld tomaten. Zo leren en zien ze van elkaar wat het effect is van maatregelen. Door de groepsdruk en elkaar erop aan te spreken werkt het. De stip aan de horizon is een compleet circulaire glastuinbouw. Je kunt beter als teler voor zijn op wettelijke ontwikkelingen die gaan komen. PlanetProof eist meer dan onze huidige wet- en regelgeving, maar toch willen tuinders daaraan gaan voldoen.”

Wat is je visie op gewasbescherming?

“Onze branchevereniging Glastuinbouw Nederland maakt zich hard voor een gezonde gewasbescherming, zodat we met steeds minder (chemische) middelen de wereld kunnen blijven voorzien van onze gezonde en voedzame producten. Uitgangspunt binnen DOOR is 100 procent biologische gewasbescherming. Alle telers gebruiken natuurlijke vijanden van schadelijke beestjes in de kassen. Het is een van de biologische bestrijdingsmiddelen om het gewas te beschermen. Het gebruik van chemische middelen beperken we sowieso tot een minimum. Je brengt met dergelijke middelen een plant in ‘stress’, met een lagere productie als gevolg. Voor de natuurlijke bestuiving worden hommels ingezet.”

In het verleden werd afvalwater geloosd. Waterschappen klaagden over de kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuingebieden. Hoe hebben jullie dit aangepakt?

“De glasteelt van onze aangesloten leden is geheel ‘los van de grond’. Wij kennen geen vollegrondteelt. Je krijgt echt geen zwarte handen meer van werken in de kas.

Er wordt geen water geloosd met fosfaten, bestrijdingsmiddelen en stikstof

Jacques Wolbert, duurzaamheidsexpert
Alle planten staan in substraat, een kunstmatige bodem, waardoor we heel nauwkeurig voedingsstoffen via water kunnen doseren en weer kunnen opvangen. Er wordt in principe geen water meer geloosd met daarin fosfaten, bestrijdingsmiddelen en stikstof. Water is een gesloten circuit binnen de kassen geworden. We trachten de verliesstromen tot een minimum te beperken. Gezien de zoetwaterproblematiek van de vorige zomer zijn onze telers daarom uiterst zuinig met water. Ze zijn bewust dat goed gietwater (zoetwater) een schaars goed is. Daarnaast is dat substraat te hergebruiken, want het doel van DOOR is 100 procent hergebruik van alles wat we in de kas gebruiken.”

De glastuinbouw is groot geworden door aardgas uit Slochteren. Daar moeten jullie nu rap vanaf.

“Er is een innovatieprogramma dat heet Kas als Energiebron. Het is gericht op energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Door een kas te isoleren met bewegende schermen kan je warmte binnenhouden en het zonlicht nog beter verdelen over de planten. We doen er alles aan om los te komen van gas door bijvoorbeeld aardwarmte in te zetten, of door restwarmte van de industrie uit de Botlek te gebruiken. Van diezelfde industrie betrekken we ook rest-CO2 om de groei van planten te stimuleren. Door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen komt namelijk geen CO2 vrij. Onze gewassen hebben CO2 nodig, zoals mensen zuurstof nodig hebben om te leven.”