I am Article Layout

Duurzaamheid is van het allergrootste belang voor een gezonde toekomst

29 juli staat voor 2019 gemarkeerd als Earth Overshoot Day. Op deze dag had de mensheid een heel jaar van de totale jaarlijkse waarde van de aardse natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, water en mineralen, opgebruikt.

Wij gebruiken dus in twaalf maanden meer dan wat de aarde ons op natuurlijke wijze biedt.
Dat betekent dat wij voor de rest van het jaar moeten interen op de hulpbronnen die beschikbaar zijn voor toekomstige generaties. 


Deze gegevens zijn alarmerend. Volgens het Global Footprint Network vond Overshoot Day tussen 1970 en 2014 elk jaar gemiddeld drie dagen eerder plaats. Dit is nu vertraagd naar minder dan 1 dag per jaar.


Pictet Asset Management neemt zijn verantwoordelijkheid en is van mening dat duurzaamheid van het allergrootste belang is voor een gezonde toekomst. In 2014 zijn wij gestart met onze themastrategie Global Environmental Opportunities. Met deze strategie beleggen wij in aandelen van bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan het beschermen van ’s werelds natuurlijke hulpbronnen. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol bij het terugbetalen van onze ‘milieuschuld’. De criteria die Pictet AM hanteert voor beleggingen in deze strategie, gaan uit van het raamwerk van planetary boundaries dat prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre hebben ontwikkeld. Wij
hebben dit raamwerk omarmd en vertaald naar een investeerbaar beleggingsuniversum.
Hierin kwantificeren we de consumptie van hulpbronnen en afvalemissies van elk van de 100-plus sectoren van de economie wereldwijd. Planetary boundaries zijn ecologische begrenzingen, waar wij met onze menselijke activiteiten binnen moeten blijven om onomkeerbare veranderingen in het ecosysteem van onze planeet te voorkomen. Het model van Rockström en zijn collega’s richt zich op negen ecologische bedreigingen, waaronder
klimaatverandering, watergebruik en verzuring van de oceanen. Bij vier van de negen bedreigingen overschrijdt de mensheid de grenzen. Naast klimaatverandering zijn dit biodiversiteit, landgebruik en de biochemische stromen van stikstof en fosfor.


Tegelijkertijd zien we positieve ontwikkelingen. Er zijn indicaties dat beleidsmaatregelen en nieuwe innovatieve technologieën om milieuschade te stoppen, effect beginnen te hebben. Klimaatverandering staat op de agenda van institutionele beleggers. Pensioenfondsen hebben veelal beleid ontwikkeld ten aanzien van klimaatverandering en het reduceren van de CO2-uitstoot van bedrijven waarin wordt belegd.


Op deze pagina geven we inzicht in enkele belangrijke planetary boundaries Wij vinden het van belang nader in te gaan op de uitdagingen omtrent biodiversiteit en stikstof en fosfor, gezien de forse overschrijding van de grenzen. Zoetwatergebruik valt nog binnen de begrenzingen die zijn gesteld door het Stockholm Resilience Centre. Vanwege het belang van zoetwater en de toenemende uitdagingen vragen wij ook aandacht voor deze planetary boundary en hoe er in de praktijk al zeer bewust en effectief mee wordt omgegaan.