I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur.

Bent u een Institutionele Belegger of Particuliere Belegger?

Wereldwijd beleggen in milieu gerelateerde aandelen

Environmental Thematic Equities

Performance die de planeet niets hoeven te kosten.

Duurzame beleggingen beschermen niet alleen de wereld voor de generaties van morgen. Ze kunnen ook een uitstekend rendement opleveren voor beleggers.

Het streven naar behoud van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld zal ten goede komen aan bedrijven die oplossingen kunnen bieden voor de wereldwijde milieuproblematiek.

Met het Pictet-Global Environmental Opportunities-fonds kunnen beleggers de beleggingskansen benutten in de milieusector, een markt die twee duizend miljard dollar waard is en naar verwachting met 6 procent per jaar zal groeien1.

In een oogopslag

  • Uitsluitend beleggen in bedrijven die actief zijn in het oplossen van wereldwijde milieuproblemen zoals de bestrijding van vervuiling, watervoorziening, hernieuwbare energie, afvalbeheer en duurzame landbouw. Het fonds is ook een goede optie voor wie niet wil investeren in sectoren als de olie- en gassector of de mijnbouw.
  • Het fonds belegt in de meest milieuverantwoorde openbare bedrijven ter wereld – bedrijven met een kleine ecologische voetafdruk die producten of diensten ontwikkelen waarvan de impact op het milieu positief is.
  • Wij zijn van mening dat het fonds een goed alternatief kan zijn voor traditionele wereldwijde aandelenfondsen voor dit deel van de portefeuille van een belegger en voor wie met zijn beleggingen iets goeds wil doen voor het milieu.

Performance die de planeet niets hoeven te kosten.

Beleggers hoeven niet noodzakelijk in te boeten op rendement als ze duurzaam willen beleggen. Als leiders in zowel thematisch als verantwoord beleggen combineren wij beide om een solide beleggingsrendement te verkrijgen voor onze klanten en duurzame groei voor de planeet te realiseren.

PICTET-Global Environmental Opportunities-FONDS
PerfGEO_IEUR.png

Bron: Pictet Asset Management. Gegevens per 31.12.2019. De resultaten zijn voor aandelen van klasse I-Euro, na aftrek van vergoedingen. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Hoe kunnen beleggers de milieuvoordelen van hun beleggingen meten?

Ooit was het een nicheactiviteit, maar nu wordt beleggen in milieu gerelateerde aandelen steeds meer mainstream. Het probleem voor beleggers is  dat er geen algemeen aanvaarde methode bestaat om de ecologische voetafdruk van een bedrijf te meten. Dus hoe weet u of uw fonds de beloofde milieuvoordelen oplevert? 

Ons bijzondere proces is gebaseerd op een wetenschappelijk, op regels gebaseerd kader. Het Planetary Boundaries-raamwerk is in 2009 ontwikkeld door een groep wetenschappers van het Stockholm Resilience Centre en identificeert negen kritische milieudimensies die essentieel zijn voor het behoud van een stabiele biosfeer, zoals vereist voor menselijke ontwikkeling en welvaart. Die omvatten de CO2-uitstoot of klimaatverandering, zoet water, landgebruik, biodiversiteit en andere dimensies. Klik hier voor meer informatie.

Het team gebruikt dit raamwerk om bedrijven met de beste milieuprestaties in hun hele waardeketen te identificeren, van de winning van grondstoffen en productieprocessen tot distributie en transport, productgebruik, afvalverwerking en recycling.

Aantoonbare impact ...

Het Planetary Boundaries-raamwerk gebruiken om Pictet Global Environmental Opportunities te vergelijken met de MSCI World Index

PB_impact_June2019.png

Bron: Pictet Asset Management, NEOSIS, 30.06.2019

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, heeft het fonds een aanzienlijk positievere impact op het milieu dan een typische wereldwijde aandelenindex op alle negen dimensies, met name op het gebied van klimaatverandering. Bovenaan links in de grafiek is, bijvoorbeeld, te zien dat de CO2-uitstoot van bedrijven in onze portefeuille 454 ton CO2-equivalent per miljoen dollar jaarlijkse omzet (tCO2 eq/mn$) bedraagt, vergeleken met 1.948 ton voor de MSCI World Index.

Voor meer informatie

Klik hieronder om een korte video te bekijken en meer te vernemen over de strategie van de belangrijkste beleggingsbeheerders.

U kunt ook hieronder klikken voor toegang tot een webcast van het team.

 


Pictet Global Environmental Opportunities - Impactbeleggen maakt opgang

webinar


Wat zijn de risico's?

  • Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van en inkomsten uit een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk bedrag van uw belegging niet terugkrijgt.
  • Het fonds kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen potentieel riskanter en volatieler zijn dan die in de geïndustrialiseerde markten.
  • Beleggingen worden gedaan in activa die in vreemde valuta's zijn uitgedrukt en die niet gedekt zijn ten opzichte van de referentievaluta van het fonds. Wisselkoersschommelingen kunnen daarom van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.