I am Article Layout

Pictets fondsportefeuille: de safe zone

Hoe selecteert Pictet AM de bedrijven voor haar portefeuille Global Environmental Opportunities?

In dit magazine zijn uitgebreid achtergronden aan de orde gekomen over de planetary boundaries van het Stockholm Resilience Centre. Pictet viert in oktober 2019 het eerste lustrum van Pictet Global Environmental Opportunities (GEO) dat al vijf jaar in kaart brengt hoe bedrijven scoren in het licht van deze grenzen. Die score speelt een belangrijke rol in het samenstellen van de fondsportefeuille.

Alleen bedrijven die zich binnen de safe zone bevinden, komen in aanmerking om opgenomen te worden. Daarnaast dienen alle bedrijven in portefeuille een positieve impact te hebben op ten minste één van de planetary boundaries. De portefeuillemanagers ranken tot slot deze bedrijven op hun risico-rendementspotentieel en nemen naar hun mening de meest aantrekkelijke aandelen op in de GEO-portefeuille. De bedrijven BioMon en Coöperatie Door, die in dit magazine worden genoemd, behoren niet tot de GEO-fondsportefeuille.