I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Bedrijfsinvesteringen in digital security nemen snel toe

Mei 2019

Security: hoe vaak vernieuw jij je wachtwoord?

Bedrijven investeren noodgedwongen steeds meer in het beveiligen van gevoelige informatie. Hierdoor ontstaan kansen binnen het thema Security.

De veiligheid in de virtuele wereld staat volop in de schijnwerpers. Natuurlijk is het verstandig zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat je gegevens in verkeerde handen terecht komen, zoals zorgvuldig omspringen met inloggegevens en wachtwoorden. Dat is echter geen garantie dat al je digitale gegevens veilig zijn.

Het komt steeds vaker voor dat hackers via een omweg of softwarefout toch hun weg vinden naar allerlei gevoelige informatie bij bedrijven. Alleen al in de Verenigde Staten is het aantal datalekken tussen 2005 en 2017 vertienvoudigd1. In de eerste helft van vorig jaar gingen wereldwijd ongeveer 2,5 miljard persoonsgegevens2 verloren of kwamen in verkeerde handen terecht. 

Goede verdediging

Ondernemingen doen steeds meer moeite om gegevens goed te beschermen. Het uitlekken van vertrouwelijke data leidt behalve tot imagoschade, namelijk ook steeds vaker tot een flinke boete. De regels voor hoe ondernemingen met digitale gegevens moeten omspringen, worden namelijk voortdurend strenger. Een goed voorbeeld van nieuwe regelgeving is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vorig jaar in Europa werd ingevoerd. 

Je herinnert je vast nog wel dat je in april en mei allerlei e-mails kreeg van bedrijven die je opeens vertelden dat jouw privacy heel belangrijk voor hen was. Wie verder las, zag dat ondernemingen jouw toestemming nodig hebben om je bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief toe te sturen of je persoonlijke gegevens op te slaan in een database. In de Verenigde Staten woedt momenteel een discussie over de introductie van vergelijkbare wetgeving. 

Niet kiezen, maar moeten

Dit soort nieuwe wetgeving vormt een krachtige rugwind voor bedrijven die actief zijn op het vlak van cybersecurity. Vroeger konden ondernemingen nieuwe investeringen in databescherming uitstellen. Ze namen dan het risico van imagoschade bij een datalek voor lief. Door komst van strengere regels hebben bedrijven deze keuze niet meer. De noodzaak van een goede cyberverdediging, is een belangrijke factor achter de stijging van de wereldwijde investeringen in digitale bescherming. Die lopen op tot meer dan $130 miljard in 20203, volgens Gartner. De consultancyfirma voorspelt daarmee dat het gemiddelde groeitempo in de periode 2017 tot 2020 op ruim 10% uitkomt.

Ook in andere segmenten binnen het thema veiligheid en bescherming ligt het groeitempo relatief hoog. Ondernemingen die actief zijn binnen dit thema zien de inkomsten sinds 2007 bijna dubbel zo snel stijgen als de groei van de wereldeconomie4. Dankzij de drijvende kracht van regelgeving, is de groei bovendien minder cyclisch dan in veel andere marktsegmenten. Deze eigenschappen maken Security tot een aantrekkelijk beleggingsthema.