I am Article Layout

Technologie regelt een goede doorstroming in de slimme stad

April 2019

De infrastructuur van de slimme stad

Heb je in steden strenge milieuzones nodig voor een goede doorstroming of kunnen steden beter kiezen voor investeringen in slimme infrastructuur?

Het verdedigingsmechanisme van grote steden is door de eeuwen heen enorm veranderd. Hoge muren hebben plaats gemaakt voor camera’s die erop toezien dat vervuilende auto’s niet de binnenstad in rijden. Wie dat toch doet, kan in een stad als Arnhem sinds 1 april rekenen op een boete van € 2301. Dit soort maatregelen zijn hard nodig om luchtvervuiling tegen te gaan en steden leefbaar te houden. 


Steden vormen slechts 2% van het aardoppervlak, maar ze zijn verantwoordelijk voor 70% van de totale uitstoot van broeikasgassen2. Hoewel er in Nederland steeds meer aandacht komt voor fijnstof en luchtvervuiling, vallen de problemen in het niet bij die in opkomende landen. Elk jaar komen in een land als China 350.000 tot 400.000 mensen voortijdig te overlijden als gevolg van de luchtvervuiling in steden3. Op dagen met veel smog, mag in Peking zelfs de helft van alle auto’s niet eens de weg op.

Dubbel voordeel

Het weren van vervuilende auto’s of een rijverbod voor een groot aantal wagens, draagt flink bij aan het behalen van allerlei duurzame doelstellingen. In Denemarken pakt bijvoorbeeld meer dan de helft van de bevolking minstens eenmaal per week de fiets. Als alle Europeanen het Deense voorbeeld zouden volgen, daalt de CO2-uitstoot met 55 ton tot 120 miljoen ton per jaar4. Dat is maar liefst een kwart van de Europese klimaatdoelstelling voor 2050. 

Er is echter heel wat voor nodig om mensen te verleiden om de auto te laten staan en de fiets te pakken. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is bijvoorbeeld het verkeerssysteem zo geprogrammeerd dat fietsers op weg naar kantoor alleen maar groene verkeerslichten tegenkomen. Andere grote Europese steden blijven niet achter. London gaat omgerekend ruim €600 miljoen investeren in allerlei fiets-initiatieven4, zoals de aanleg van speciale routes. Parijs heeft zich zelfs ten doel gesteld om de meest fietsvriendelijke stad ter wereld te worden.

Goede doorstroming

In de stad van de toekomst draait het om een goede doorstroming – niet alleen boven maar ook onder de grond. Het elektriciteitsnetwerk en de waterleiding moet meegroeien met de groei van de stadsbevolking. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. In bijvoorbeeld Londen stamt een groot deel van het waterleidingnetwerk nog uit de negentiende eeuw. Nog voordat je daar de kraan open draait, is al een kwart van het drinkwater verloren gegaan door lekken. 

Er liggen mooie kansen voor ondernemingen die met innovatieve oplossingen ervoor zorgen dat de doorstroming van de slimme stad verbetert: zowel boven als onder de grond. De omzet van bedrijven binnen het thema Smart Cities, groeit naar schatting met circa 15%. Dat steekt gunstig af tegen de groei van de wereldeconomie, die blijft steken rond de 3%. Dat maakt de stad van de toekomst tot een veelbelovend beleggingsthema.