I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

3D printing levert de bouwstenen voor de slimme stad

Mei 2019

De slimme stad wordt niet gebouwd maar geprint

Met de huidige bouwtechnieken is het aanpassen van stadscentra en oude wijken een tijdrovende en dure klus. Daar komt echter verandering in.

De meeste steden vormen een mix van wijken voor wonen, werken en uitgaan. In de toekomst worden deze functies steeds meer met elkaar verweven1. Die nieuwe indeling biedt allerlei voordelen. Er is bijvoorbeeld minder woon-werkverkeer, waardoor de doorstroming in de stad verbetert. Een ander pluspunt is dat het minder vaak voorkomt dat sommige wijken tijdelijk uitgestorven zijn, zoals kantoorparken in het weekend. 


In heel veel landen is het door ruimtegebrek, hoge kosten en andere redenen geen optie om stadsdelen helemaal opnieuw vorm te geven. Dankzij nieuwe inzichten en technologische vooruitgang, komen er echter steeds meer kansen om bestaande gebouwen en infrastructuur een andere functie te geven. 3D-printing is een goed voorbeeld van een innovatie die een grote rol kan spelen bij het vormgeven van de stad van de toekomst2

Bouwen wordt printen

De laatste jaren rollen complete appartementen en kantoren uit grote 3D-printers. Er zijn allerlei voordelen ten opzichte van meer traditionele bouwmethodes. Meestal neemt een 3D-printer minder ruimte in dan de hijskranen en wagens die nu op het bouwterrein te vinden zijn. Dat is heel handig in oude binnensteden, waar gebouwen vaak vlak op elkaar staan. Bovendien kan er met 3D-printing razendsnel gebouwd worden. In ideale omstandigheden lukt het zelfs al om binnen twee dagen een eengezinswoning te printen3.

Dat tempo ligt in steden wat minder hoog, aangezien printers daar te maken krijgen met bestaande gebouwen en kleine ruimtes. De kosten van 3D-printen liggen soms zelfs al lager dan bij andere bouwtechnieken. Dat verschil gaat de komende jaren alleen maar groter worden. De Universiteit van Nantes voorspelt na een proef met het printen van vijf 3D-woningen, dat de bouwsnelheid in de komende vijftien jaar met een derde toeneemt, terwijl de kosten met 40% dalen4.  

Bouwsteen van de slimme stad

In het centrum van Amsterdam verschijnt in de loop van dit jaar aan de Oudezijds Achterburgwal al de eerste 3D-geprinte brug ter wereld5. In die brug zijn allerlei sensoren verwerkt. Die meten niet alleen de belasting van de brug en trillingen, maar ook de luchtkwaliteit en temperatuur. De analyse van deze informatie levert behalve veel informatie over de kwaliteit van de brug, ook nieuwe  inzichten op over de leefbaarheid van de stad. Zo verandert een gewone brug in een bouwsteen voor de slimme stad.

De opkomst van Smart Cities is goed nieuws voor stadsbewoners, maar ook voor beleggers. Er liggen namelijk volop kansen voor bedrijven die met slimme oplossingen een rol spelen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de stad van de toekomst. Zo vormt Smart Cities een veelbelovend beleggingsthema.