I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Mei 2019

Druk op steden biedt financiële kansen

Te druk in de stad? Maak je borst maar nat; steden worden nog vele malen voller. Daar zijn ook voordelen te behalen.

Ruim de helft van de wereldbevolking leeft nu al in een stedelijk gebied, maar over ruim 30 jaar is dat 70%. Tegelijk groeit in diezelfde periode de wereldbevolking volgens de Verenigde Naties van ruim 7,5 miljard naar ongeveer 10 miljard. Je hoeft geen hoogleraar te zijn om in te zien dat hierdoor de nodige druk op steden zal ontstaan. En dat vraagt natuurlijk ook heel wat van onder meer mobiliteit en transport, infrastructuur, onroerend goed en duurzaamheid. Bedrijven die in deze sectoren actief zijn, alsmede diensten die zich bezighouden met stedelijke levensstijlen, gaan allemaal een grote rol spelen bij het toekomstbestendig maken van steden. 


Er zullen honderden miljarden worden uitgegeven aan ontwikkelingen op onder meer de woning- en kantorenmarkt, onderwijs, recreatie en volksgezondheid. Steden zullen letterlijk slimmer moeten worden om aan de vragen en eisen van de bevolking te kunnen voldoen. Zogenoemde ‘Smart Cities’ verbeteren de levenskwaliteit van bewoners en zorgen ervoor dat de aanhoudende verstedelijking duurzaam is. Deze transitie naar intelligente steden biedt grote kansen voor beleggers. 

Kwaliteit van het leven

Wij beleggen namelijk in bedrijven die betrokken zijn bij de planning, ontwerp en bouwfase van steden van de toekomst, met een duidelijke focus op efficiency, veiligheid en duurzaamheid. Natuurlijk zullen overheden hun financiële bijdragen leveren aan het slimmer inrichten van steden, maar tegelijkertijd staan die onder grote druk om op verschillende fronten te handelen.
 
Ondertussen zullen wereldwijd mensen een betere kwaliteit van leven voor zichzelf en hun kinderen eisen. Van de lucht die ze inademen tot efficiëntere gezondheidszorg. Overheden zullen daarvan lang niet alle kosten voor hun rekening nemen. Een groot deel van de investeringen in slimme steden zal dus afkomstig moeten zijn van publiek-private partnerschappen of rechtstreeks uit de particuliere sector. Dit gebeurt nu al. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in New York. Vanzelfsprekend zijn daar de telefooncellen vrijwel overbodig geworden. Van die cellen zijn een soort mini-internetcafés gemaakt met supersnelle wifi. Deze ‘webkiosken’ zijn gefinancierd door advertenties te verkopen op schermen die boven de kiosken zijn geplaatst.
 
Een ander voorbeeld van een functionaliteit in een smart city is de mogelijkheid om data uit te lezen van de pompen die ervoor zorgen dat huizen water krijgen en het afvalwater wordt afgevoerd. Als die stil komen te staan betekent dat dat mensen geen water meer hebben of dat de riolen niet meer worden geleegd. In beide gevallen heb je te maken met ontevreden burgers en een risico voor de volksgezondheid. Door de data-analysye ziet men wanneer een pomp dreigt vast te lopen.

Kans op hoog rendement

De ontwikkelingen van steden bieden tal van mogelijkheden voor beleggers. Neem bijvoorbeeld liftfabrikanten. Het is niet moeilijk te bedenken dat we qua woningbouw ‘de lucht’ in zullen moeten. Gouden kansen dus voor deze ondernemingen. 


Om de snelgroeiende bevolkingsgroepen te beheren, zullen steden over de hele wereld zich aanpassen om het de mens zo comfortabel mogelijk te maken en onze impact op het milieu juist te verminderen.


Deze uitdagingen vragen een overvloed aan investeringen in een breed scala van sectoren. Bedrijven die met innovatieve oplossingen slim inspelen op kansen die ontstaan rondom Smart Cities, kunnen volgens financieel experts afstevenen op een omzetgroei van circa 15%, tegen een volgens verschillende economen verwachte groei van de wereldeconomie met ongeveer 3%. Pictet AM biedt beleggers de mogelijkheid om daar een graantje van mee te pikken.