I am Article Layout

Bij duurzaam beleggen draait het om de balans tussen financieel rendement en een positieve milieubijdrage.

Augustus 2020

Hoe vind je de beste duurzame beleggingskansen?

Duurzaam beleggen gaat verder dan het uitsluiten van schadelijke ondernemingen en het focussen op bedrijven met een positieve milieubijdrage.

Voor beleggers is het een grote uitdaging om een goede balans te vinden tussen duurzame en financiƫle criteria. De Global Environmental Opportunities (GEO) strategie van Pictet kiest in dit opzicht voor een unieke aanpak. Het uitgangspunt is dat een bedrijf een positieve bijdrage moet leveren bij het aanpakken van een van de grote milieu-uitdagingen. Dat wordt beoordeeld aan de hand van het door het Stockholm Resilience Center ontwikkelde raamwerk van Planetary Boundaries (PB).

Dit model beschrijft tot hoever de mensheid op verschillende vlakken kan gaan, voordat er rampzalige gevolgen kunnen ontstaan. Het meest bekende voorbeeld is klimaatverandering, maar ook een groot verlies aan biodiversiteit heeft grote impact op de toekomst van onze planeet. Het PB-raamwerk gaat uit van negen van dit soort kritieke grenzen. 

Planetary Boundaries Raamwerk

Bij vier van de negen planeetgrenzen is de kritieke grens al overschreden

Bron: Stockholm Resilience Centre, Pictet Asset Management

Een duurzaam universum

De eerste stap in het beleggingsproces is dan ook het uitsluiten van bedrijven die een van deze grenzen onderscheiden. Dat levert een beleggingsuniversum op van ongeveer 3.500 bedrijven. De volgende stap is om te analyseren of ondernemingen echt een verschil maken bij het aanpakken van duurzame knelpunten.

Hiervoor wordt in kaart gebracht welk deel van de bedrijfswaarde, omzet en het bedrijfsresultaat afkomstig is uit milieuproducten en -diensten. Om in aanmerking te komen voor de portefeuille, moet dat percentage minstens twintig procent zijn. Via deze schifting wordt het universum verder verkleind tot ongeveer 400 aandelen. 

Wat is de score?

De laatste stap in het selectieproces is een uitgebreide analyse voor het selecteren van de bedrijven met de meest aantrekkelijke risico-rendementskenmerken. Dat gebeurt aan de hand van een scoresysteem. In dit systeem wordt onder meer rekening gehouden met de kracht van het bedrijfsmodel, de kwaliteit van het management en de verhouding tussen de beurswaarde en financiƫle kerncijfers, zoals omzet en winst. Het resultaat is een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 50 aandelen.

Daar stopt het beleggingsproces echter niet. Pictet laat als actieve aandeelhouder haar stem horen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ook gaan we een duurzame dialoog aan met bedrijven waarin we beleggen, om te kijken of ze bedrijfsprocessen verder kunnen verduurzamen en activiteiten meer toekomstbestendig kunnen maken.