I am Article Layout

Duurzaam beleggen: vannichemarkt tot hoofdstroming

Augustus 2020

Wat gaat er schuil achter de opmars van duurzaam beleggen?

De groei van duurzaam beleggen wordt aangewakkerd door een verschuiving in de publieke opinie, overheidsmaatregelen en technologische vooruitgang.

Duurzaam beleggen is binnen enkele jaren uitgegroeid van nichemarkt tot een van de belangrijkste stromingen in de financiële wereld. Achter die omslag gaan drie verschillende factoren schuil. In de eerste plaats is de houding van de samenleving veranderd, aangezien de gevolgen van onder meer klimaatverandering zich steeds duidelijker aftekenen.

De hittegolf van augustus was de vijfde binnen drie jaar. In het verleden zat er regelmatig twintig of dertig jaar tussen twee hittegolven. Nieuw onderzoek maakt bovendien steeds beter zichtbaar wat de nadelige effecten zijn van allerlei schadelijke processen. In 2015 kostte milieuvervuiling bijvoorbeeld negen miljoen mensen het leven – drie keer meer dan aids, tuberculose en malaria samen1

 

Macht van de publieke opinie

De opkomst van social media heeft iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van onze planeet een platform gegeven voor het delen van die zorgen. De macht van het publiek leidt soms tot verandering van de prioriteiten van de overheid. Een goed voorbeeld is de wijze waarop activiste Greta Thunberg eraan heeft bijgedragen dat klimaatverandering bij onder meer de Verenigde Naties een meer prominente plaats op de politieke agenda kreeg.

Publieke druk leidde er in China al toe dat het land in 2013 een groot actieplan aankondigde om de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. Sindsdien heeft het land strenge regelgeving doorgevoerd en honderden miljarden dollars geïnvesteerd in milieumaatregelen. Premier Xi Jinping ziet ecologische achteruitgang zelfs als een van de drie grootste gevaren voor zijn land, naast politieke en financiële risico’s: “We zullen nooit meer streven naar economische groei ten koste van het milieu.”

Technologische vooruitgang

Een andere reden waarom duurzaam beleggen aan kracht wint, is omdat verschillende duurzame bedrijfstakken volwassen worden en op eigen kracht concurreren met gevestigde bedrijven. Een goed voorbeeld is hernieuwbare energie. In de Verenigde Staten zijn de productiekosten binnen tien jaar met 40% gedaald2, zodat deze energievorm nu goedkoper is dan fossiele brandstoffen. Het is een kwestie van tijd voordat dit dankzij technologische vooruitgang ook voor zonne-energie gaat gelden.

Maar duurzaam beleggen is veel breder dan alleen groene energie. Ook in de landbouwsector kan slimme technologie een groot duurzaam verschil maken. Een hoogwaardig gps-systeem kan voor een landbouwbedrijf van 1.000 hectare een jaarlijks kostenvoordeel opleveren van $13.000. Als tien procent van de boeren in de Verenigde Staten gps gebruikt voor het planten van zaden, zou dat 16 miljoen liter brandstof, twee miljoen kilogram insecticide en twee miljoen liter onkruidverdelger per jaar schelen3.

 

Innovatief worden
Gepubliceerde patenten voor milieutechnologie per land
env patent

Bron: WIPO Database, gegevens per 31.10.2019 

De combinatie van publieke opinie, overheidsmaatregelen en technologische vooruitgang vormt een krachtige groeimotor voor bedrijven die actief zijn binnen het thema duurzaamheid. Op de middellange termijn ligt de verwachte omzetgroei van deze ondernemingen op 6 à 7%. Dat tempo ligt een stuk hoger dan de groei van de wereldeconomie4