I am Article Layout
April 2020

Extra thema voor Global Megatrend Selection

Per 1 april zal Pictet-Global Megatrend Selection (GMS) worden uitgebreid met een extra thema: Biotech.

Biotech is nu een van de elf gelijk gewogen thema’s binnen het fonds: Biotech, Clean Energy, Digital, Health, Nutrition, Premium Brands, Robotics, Security, SmartCity, Timber en Water.

Het toevoegen van Biotech aan het fonds zal gefaseerd plaatsvinden in de komende 6 tot 8 weken. Het thema is toegevoegd aan Pictet-GMS omdat er minder dan 5% overlap is tussen de strategieën Health en Biotech na de herdefiniëring van het Health universum. Hierbij wordt gefocust op de bredere sectoren binnen de gezondheidszorg en welzijn. 

Klik hier voor meer informatie over Pictet-Global Megatrend Selection, of neem contact op met uw contactpersoon binnen Pictet Asset Management.