I am Article Layout
Juli 2021

De energietransitie zal nog decennialang beleggingskansen bieden

De omslag naar een klimaatneutraal energiesysteem is nog maar net begonnen. Vermogensbeheerder Pictet Asset Management ziet een hele brede waaier aan beleggingskansen, die veel verder gaat dan enkel hernieuwbare energie.

Investeringen in groene energie komen nu echt op gang. De Europese Commissie heeft de ambitie om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050 en ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft de energietransitie tot een speerpunt van zijn beleid gemaakt. ‘Toch staan we nog altijd slechts aan het begin in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem’, zegt Jennifer Boscardin-Ching, Senior Client Portfolio Manager in het Thematic Equities-team van Pictet AM. ‘We hebben nog tientallen jaren voor ons liggen voor deze transformatie. Het is geen toeval dat de klimaatplannen van uiteenlopende regeringen periodes overspannen tot 2040, 2050 of zelfs 2060 in het geval van China. Er moet nog veel gebeuren. Maar dat biedt ook kansen voor beleggers.’

Economisch nut

Hoewel het belang van hernieuwbare energie al decennia wordt benadrukt, lijkt de energietransitie nu pas in een stroomversnelling te komen. Dat heeft alles te maken met innovatie en de technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Boscardin-Ching: ‘De voorbije jaren zagen we een opmerkelijke daling van de kosten van groene energietechnologieën, tot het punt waarop ze vandaag economisch steeds meer rendabel zijn.’ Zo zijn de kosten van zonne-energie het afgelopen decennium met meer dan 80% gedaald. Het illustreert hoe hernieuwbare energiebronnen die tien jaar geleden niet konden concurreren met fossiele brandstoffen of afhankelijk waren van subsidies, vandaag zijn uitgegroeid tot de meest kostenefficiënte energiebronnen waarover we beschikken. ‘Dat is een fundamentele verschuiving. Vroeger was de energietransitie noodzakelijk vanuit milieu- en gezondheidsperspectief, maar was er geen economische stimulans om te kiezen voor hernieuwbare energie. Die is er nu wel, waardoor de energietransitie alleen maar zal versnellen’, zegt Jennifer Boscardin-Ching.

Breed universum

De transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem omvat natuurlijk veel meer dan enkel de versnelde uitrol van hernieuwbare energiebronnen. Bij Pictet AM behelst de thematische benadering rond clean energy een breed beleggingsuniversum, dat inspeelt op zowel de vraag- als de aanbodzijde van schone energie. Het komt er niet alleen op aan om groene energie te produceren, maar ook om de energievraag te verminderen of tenminste het energieverbruik efficiënter te maken. Boscardin-Ching: ‘Hier zien we kansen in een breed scala aan sectoren.’ 

In de productiesector is er nood aan geavanceerde software om het productieproces efficiënter en energiezuiniger te maken. In zowel residentiele als commerciële gebouwen moet het energieverlies worden beperkt en het energieverbruik worden gestabiliseerd door middel van o.a. een betere isolatie, het installeren van energiezuinigere verlichting en verwarming, en het vervangen van oude inefficiënte apparaten door nieuwe. Daarnaast moet er worden ingezet op infrastructuur die inhaakt op de energietransitie, van laadpalen voor elektrische wagens tot slimme elektriciteitsnetwerken of smart grids. ‘Dan hebben we het nog niet eens over e-mobility, wat ook een belangrijk subthema is op het domein van groene energie. Dit jaar hebben we gezien dat de grote autofabrikanten, zoals Volkswagen, BMW, GM en nu ook Honda, zich allemaal hebben toegelegd op elektrische voertuigen voor de toekomst. Dit kan de komende jaren leiden tot een toenemende groei in de hele waardeketen van elektrische voertuigen, van halfgeleiders tot elektrische motoren en laadinfrastructuur.

Als vermogensbeheerder gaan we op zoek naar de beste beleggingsopportuniteiten in de  hele waardeketen. We kijken dus niet alleen naar de producenten van elektrische auto’s, maar ook naar de producenten van elektrische motors en kritische componenten zoals halfgeleiders, de ontwikkelaars van nieuwe technologieën voor energieopslag of de producenten van batterijen.’

Een breed beleggingsuniversum is een belangrijke troef binnen een thematische beleggingsstrategie. Boscardin-Ching: ‘Dat maakt flexibiliteit en diversificatie mogelijk. We weten welke marktsegmenten op de lange termijn zullen profiteren van de energietransitie, maar de energieomslag is complex en niet uniform, ze zullen dus niet allemaal op hetzelfde moment versnellen.’  Daarom is het belangrijk om de hele waardeketen van schone energie te begrijpen om de drijvende krachten achter de groei op lange termijn te kunnen peilen, in plaats van zich enkel te focussen op slechts een paar sectoren. 

Impact

Door in te spelen op het beleggingsthema Clean Energy, kunnen beleggers ook echt een impact creëren met hun beleggingsportefeuille. ‘Op dat vlak schuilen er kansen in de nieuwe EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Onze Clean Energy beleggingsstrategie is gecategoriseerd als artikel 9, wat betekent dat er een duidelijke impactfocus is. We hanteren dus een ESG-strategie die veel verder gaat dan de traditionele best in class-aanpak. Over die impact rapporteren we ook aan beleggers. Zo maken we duidelijk dat investeren in het universum van groene energie een goede zaak is, zowel voor de investeerder als voor onze planeet’, besluit Boscardin-Ching.