I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

ESG-beleggen in vastgoed

November 2019

Een duurzame portefeuille opbouwen

De vastgoedsector is een grootverbruiker van energie. Door gebouwen duurzamer te maken, kunnen  we het milieu helpen en ook het rendement van vastgoedbeleggingen verhogen.

Beleggers worden zich ervan bewust dat duurzaam beleggen niet alleen goed is voor de planeet – het kan ook goed zijn voor het beleggingsrendement. Dat geldt in het bijzonder voor vastgoedbeleggingen.

Gebouwen zijn goed voor 36 procent van het wereldwijde energieverbruik door het bouwen en exploiteren ervan. Ze zijn ook verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de energiegerelateerde CO2-uitstoot1. De ecologische voetafdruk wordt nog groter als je bedenkt hoeveel water en grondstoffen ze verbruiken. 

Sommige klimaatactivisten willen dat de maatschappij stopt met vliegen en het eten van vlees, maar gebouwen kunnen we moeilijker missen. Je kunt je onmogelijk een wereld voorstellen zonder huizen, kantoren, fabrieken, magazijnen en datacenters. Het is dus onze plicht om gebouwen efficiënter te maken.

De Verenigde Naties schat dat de vastgoedsector de gemiddelde energie-intensiteit van gebouwen met minstens 30 procent moet verminderen om de wereldwijde temperatuurstijging tegen 2030 te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. 

afb. 1 grote voetafdruk
Bouw- en constructiesector: geschatte bijdrage aan economie en milieu, %
Grafiek impact bouwsector

Bron: UN Environment Programme

Technologie kan helpen. Recente innovaties zijn onder meer sensoren die het energieverbruik optimaliseren door slim beheer van verwarming, ventilatie en andere processen in het gebouw. Nieuwe materialen kunnen ondertussen de bouw en ontwikkeling duurzamer maken en eveneens de hoeveelheid bouwafval en de geluidsoverlast verminderen. Dat geldt ook voor gestroomlijnde processen zoals modulair bouwen, waarbij delen van het gebouw in een gecontroleerde fabrieksomgeving worden gebouwd en ontworpen zijn om eenvoudig te worden hergebruikt en te vervangen.

Beter voor iedereen

Milieuvriendelijke gebouwen zorgen ook dat vastgoedbeleggingen meer rendement opleveren. Uit onderzoek blijkt dat gebouwen met een betere milieucertificering leiden tot hogere huren, minder snelle veroudering, een hogere tevredenheid van de huurders, minder leegstand en lagere incentives2. Nu het milieu een prioriteit wordt voor wie gebouwen bouwt en beheert en erin woont en werkt, zou de prestatiekloof tussen groene gebouwen en hun minder efficiënte tegenhangers de komende jaren groter moeten worden. Dat heeft belangrijke gevolgen – niet in het minst voor de miljoenen beleggers die de afgelopen twee jaar samen 3,4 duizend miljard dollar van hun kapitaal in vastgoed hebben geïnvesteerd3.

Als actieve beheerders van vastgoed hebben wij duurzaamheidscriteria een belangrijke plaats gegeven in onze beleggings- en vermogensbeheerprocessen.

Cruciaal is dat er niet alleen bij nieuwe gebouwen, maar ook bij bestaande gebouwen vooruitgang wordt geboekt. Aangezien meer dan 70 procent van alle gebouwen ter wereld 20 jaar of ouder is4, zijn wij van mening dat alle soorten vastgoed mogelijkheden bieden voor aanzienlijke verbeteringen op milieugebied. Zulke initiatieven kunnen veel waarde toevoegen aan het resultaat van vastgoedbeleggingen en vormen dus een integraal onderdeel van onze actieve vermogensbeheerstrategie.

Concrete doelstellingen

Als het gaat om duurzaam beleggen, heeft vastgoed wellicht een voorsprong op andere beleggingscategorieën.

Beursgenoteerde en private bedrijven, bijvoorbeeld, hebben moeite om nauwkeurige gegevens te verstrekken over hun impact op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Dat heeft deels te maken met het ontbreken van algemeen aanvaarde normen voor het meten en rapporteren van ESG.

De vastgoedsector heeft dat probleem niet. De Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)-certificering – geïntroduceerd in 1990 – is een van de wereldwijd erkende manieren om de duurzaamheid van de technisch meest geavanceerde gebouwen te beoordelen en te certificeren.

Daarnaast biedt de WELL-certificering – gebaseerd op zeven jaar grondig onderzoek door artsen, wetenschappers en professionals uit de vastgoedsector – richtlijnen om een gezonde omgeving te creëren in gebouwen.

Dit systeem breidt het concept van duurzaamheid uit voorbij de beste milieupraktijken en houdt ook rekening met de gezondheid en het welzijn van mensen. Het productiviteitsniveau wordt immers steeds vaker in verband gebracht met de lucht die we inademen en hoe we ons voelen op een werkplek.

afb. 2 ruimte voor verbetering
Gemiddelde intensiteit van het energieverbruik per soort onroerend goed, kWh/m2
Grafiek energieverbruik per vastgoedsector

Bron: GRESB, 2019

Ons doel als beleggers is om elk gebouw dat wij bezitten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.  Voor ons nieuw verworven multifunctionele gebouw in het hart van Madrid, bijvoorbeeld, zijn we op zoek naar waterkranen die het waterverbruik tot 40 procent verminderen, een fietsenstalling voor werknemers en een circadiane verlichting.

De verdere ontwikkeling van het Internet of Things – gestimuleerd door snellere 5G-internetverbindingen – zal nog meer mogelijkheden bieden om de omgeving binnen gebouwen te sturen voor optimale efficiëntie en welzijn.

Wij zijn van mening dat beleggen in het verduurzamen van gebouwen niet alleen verantwoord is voor onze planeet, maar ook een manier is om waarde toe te voegen voor beleggers.