I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

Thematisch beleggen in gezondheid

November 2019

Innovatie voor een gezondere wereld

Van big data tot slimme bedden, technologie zorgt voor een revolutie in onze gezondheidszorg en creëert aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Technologie verandert onze wereld. Ook onze gezondheidszorg. De druk om nieuwe geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten te ontwikkelen neemt toe door de eisen van een vergrijzende en steeds gezondheidsbewustere wereldbevolking.

Dat leidt tot een wereld van beleggingsmogelijkheden. Zo zal de IT-sector in de gezondheidszorg de komende vijf jaar naar verwachting meer dan verdubbelen en tegen 2024 goed zijn voor meer dan 390 miljard dollar.  

Wat nog sneller groeit, is de hoeveelheid gezondheidsgerelateerde gegevens die worden gegenereerd.

AFB. 1 Langer leven
Gemiddelde wereldwijde levensverwachting bij geboorte, totaal (jaren)
Gemiddelde wereldwijde levensverwachting bij geboorte

Bron: World Bank DataBank. Gegevens uit de periode 1960-2018.

Betaalbare 'genoomsequencing' heeft geleid tot initiatieven om hele populaties te 'sequencen' en de genen te vinden die verantwoordelijk zijn voor ziektes. Maar de grootste spelers op het gebied van IT voor de gezondheidszorg zijn ziektekostenverzekeraars zoals United Health1.  Voor hen zijn gegevens essentieel om de kosten te beheersen en de resultaten van hun begunstigden te verbeteren. Door hoog-risicogroepen te identificeren en patiënten preventief te laten onderzoeken door een arts kunnen we zowel kosten als levens sparen.

Een ander gebied waarop gegevens kunnen helpen, is het voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen – de vierde belangrijkste doodsoorzaak in de VS en Canada na hart- en vaatziekten, kanker en beroertes2. Softwarealgoritmen, zoals die ontwikkeld door Tabula Rasa HealthCare uit New Jersey, kunnen helpen voorspellen hoe patiënten zullen reageren op geneesmiddelen en hoe verschillende geneesmiddelen met elkaar zullen interageren als ze tegelijkertijd worden ingenomen. Artsen kunnen de informatie vervolgens gebruiken om de dosering aan te passen en zo de bijwerkingen te verminderen of om andere geneesmiddelen voor te schrijven. 

Dergelijke technologie zal nog belangrijker worden naarmate de bevolking vergrijst. De Verenigde Naties voorspellen dat in 2050 een kwart van de bevolking van Europa en Noord-Amerika 65 jaar of ouder zal zijn. En dat is de leeftijdsgroep die de meeste geneesmiddelen nemen: Veertig procent van hen in de VS en vijftig procent in het Verenigd Koninkrijk gebruikt meer dan vijf geneesmiddelen, volgens gegevens van CDC3

De macht van de consument

De rol van technologie in de gezondheidszorg beperkt zich niet tot medische zorg. Innovatieve bedrijven spelen in op de groeiende vraag naar tools die mensen helpen om een gezonder leven te leiden – een vraag die naar verwachting nog zal toenemen naarmate samenlevingen rijker worden.
AFB. 2 Meer spenderen
Gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking in de VS (huidige USD)
Gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking in de VS

Bron: World Bank DataBank. Gegevens uit de periode 2000-2016.

Bedrijven zoals Sleep Number, een fabrikant van slimme bedden, spelen direct in op deze groeiende markt. Gebrek aan slaap houdt verband met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, maar veel mensen krijgen niet genoeg slaap of slapen slecht.4

De bedden van Sleep Number zijn rechtstreeks gekoppeld aan de smartphone van de gebruiker en beschikken over functies zoals automatische aanpassing bij het veranderen van positie of verwarming van de voeten om u sneller in slaap te laten vallen. Er is zelfs een snurkfunctie, die het bovenlichaam voorzichtig optilt om de luchtwegen vrij te maken.

Schoon water, schone lucht en voedsel van goede kwaliteit en rijk aan voedingsstoffen zijn ook essentiële ingrediënten voor een goede gezondheid. Terwijl de bezorgdheid over wereldwijde problemen zoals vervuiling en obesitas toeneemt, worden consumenten steeds kritischer en geven ze de voorkeur aan producten met duidelijke voordelen voor de gezondheid en het milieu. 

Gezondheid is de eerste zorg van de samenleving. Verschillende levensomstandigheden leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waarvan sommige door ons gezondheidszorgsysteem zullen worden aangepakt en andere door individuen die het heft in eigen handen nemen.

Kijken naar gezondheid, niet alleen door de smalle lens van de gezondheidszorg, maar op een holistische manier, helpt ons om de echte groeitrends te identificeren die ten grondslag liggen aan dit boeiende thema.

de pictet-health strategie

Krachtige megatrends

Bij Pictet Asset Management menen we dat de groei van de gezondheidssector wordt ondersteund door krachtige wereldwijde megatrends. Technologische ontwikkeling, met inbegrip van big data, kunstmatige intelligentie en geconnecteerde apparaten, is er één. Een vergrijzende bevolking is een andere. Consumenten hebben steeds meer kennis van zaken, ze zijn gefocust op gezondheid en hebben behoefte aan een geïndividualiseerde aanpak.

Holistische benadering

Gezondheid is zoveel meer dan alleen maar geneesmiddelen. De strategie van Pictet-Health richt zich op bedrijven uit het hele spectrum, met aandacht voor het behoud van de gezondheid, het herstel van de gezondheid en de financiering van gezondheid.

Gerichte en gediversifieerde portefeuille

Wij beleggen alleen in bedrijven die een bewezen bijdrage leveren aan de gezondheid, met een wetenschappelijke onderbouwing. Onze portefeuille is wereldwijd gediversifieerd en biedt een lage correlatie met traditionele aandelenbeleggingen.