I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur.

Bent u een Institutionele Belegger of Particuliere Belegger?

de thematische beleggingsmethode

Maart 2019

Samengesteld om aan de verwachtingen te voldoen: thematische aandelenportefeuilles

Hoe elk aspect van het constructieproces van de thematische portefeuille aangepast is voor de beleggers om hun rendement op aandelenbeleggingen beter te beschermen.

Waarom zijn wij van mening dat Thematische Aandelen-strategieën van Pictet Asset Management de potentie hebben om een hoger rendement op beleggingen te genereren dan courante aandelen? Er zijn een aantal redenen.

Aandelenrendement wordt gestimuleerd door krachtige, langetermijntrends

In de lift: gezondheidskosten stijgen wereldwijd

Groeipercentage gezondheidskosten, in %

Groeipercentage gezondheidskosten

Bron: World Bank, Boston Consulting Group

Ten eerste vloeit rendement van thematische aandelen voort uit langetermijntrends, zowel qua aard als ongevoeligheid voor ups en downs van de economische cyclus.

In de gezondheidsindustrie hebben bijvoorbeeld veel bedrijven wereldwijd geprofiteerd van een aanhoudende kostenverhoging in de gezondheidszorg , dankzij een belangrijke, structurele trend: de langere levensverwachting van de bevolkingen in de geïndustrialiseerde landen. Conform afb. 1, stijgen investeringen in de gezondheidszorg sneller, met name in de opkomende landen. De ervaring leert dat deze trend waarschijnlijk niet gehinderd zal worden door een vertraging in de overige economische sectoren.

Terwijl in de schone energiesector de katalysator achter klimaatverandering de investeringen in alternatieve energiebronnen blijft boosten. De technologische vooruitgang die voortvloeit uit deze massieve investeringen, helpt de kosten van hernieuwbare energie te verlagen. De productiekosten voor aanlandige wind- en zonne-energie zullen naar verwachting in 2040 respectievelijk met 40 procent en 60 procent dalen.

Pictet Asset Management mobiliseert significante middelen voor het onderzoek naar niet-economische megatrends die voor een nieuw beleggingslandschap zorgen. De 14 trends die we hebben geïdentificeerd (zie Afb. 2) vormen de basis van al onze thematische aandelenstrategieën.
Megatrends die de thematische aandelenstrategieën van pictet asset management onderbouwen
Megatrends en thematische strategieën

Bron: Copenhagen Institute for Future Studies, Pictet Asset Management

Gespecialiseerde bedrijven verkeren in een betere positie om een hoger rendement te genereren

Het tweede positieve kenmerk dat thematische aandelen gemeen hebben is specialisatie. De bedrijven waarin we beleggen zijn aantrekkelijk omdat ze gespecialiseerd zijn op een bepaald terrein en geen algemene deskundigen in een breed scala van bedrijfstakken of sectoren.

En specialisatie wordt doorgaans geassocieerd met een hoger rendement.

Er is veel bewijsmateriaal waaruit blijkt dat aandelen van gespecialiseerde bedrijven op lange termijn beter scoren dan grote, gediversifieerde bedrijven. Kort samengevat: grote bedrijven ondervinden hinder van de zogenaamde "conglomeraat discount” Of anders gezegd: breed gediversifieerde bedrijven worden globaal lager gewaardeerd dan de som van hun individuele vestigingen.

Uit een onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) bleek dat naarmate een bedrijf complexer is, zijn investeringen inefficiënter zijn. Maar een nog belangrijker element dat uit deze studie naar voren kwam, was dat verspilde investeringen een rem zijn voor de aandelenkoersen van het bedrijf.

Gespecialiseerde bedrijven - ook wel bekend als "pure play" -bedrijven - hebben daarentegen doorgaans een veel duidelijker zicht op hun strategische prioriteiten en focussen hun investeringen op sectoren met de hoogste groeiverwachtingen. Omdat de kapitaal-allocatie efficiënter is, wordt met de tijd een agio gecreëerd op de aandelenkoersen, zo blijkt uit het BCG-onderzoek.

De bedrijven waarin we beleggen zijn aantrekkelijk omdat ze gespecialiseerd zijn op een bepaald terrein en geen algemene deskundigen in een breed scala van bedrijfstakken.

Het resultaat voor beleggers is duidelijk: een portefeuille met aandelen van gespecialiseerde bedrijven - bedrijven die over één à drie grote branches beschikken - zou op de lange termijn hoger moeten scoren dan een portefeuille van gediversifieerde bedrijven wanneer alle overige factoren gelijk zijn.

Onze thematische strategieën zijn ontworpen om te profiteren van deze tendens. Voor elke thematische strategie die we beheren, bestaan expliciete regels voor de samenstelling van de portefeuille. Elk aandeel moet "thematisch uitermate zuiver" zijn om in aanmerking te komen voor een potentiële thematische belegging. Thematische zuiverheid is een interne, numerieke indicator die aangeeft in welke mate de bedrijfsactiviteiten gespecialiseerd zijn.

Hoe hoger de rating, hoe gespecialiseerder het bedrijf. Wanneer bijvoorbeeld aan een bedrijf volgens onze Pictet-Water-strategie een zuiverheid is toegekend van 50, betekent dit dat de helft van de bedrijfswaarde gebaseerd is op marketingproducten en -diensten die gericht zijn op de bedrijfssector water. De gemiddelde zuiverheid van de bedrijven in onze thematische portefeuilles is minimaal 65.

Gespecialiseerde beleggingsbeheerders, geen algemene deskundigen

De vaardigheid van onze gespecialiseerde beleggingsbeheerders is een ander kenmerk waardoor de thematische aanpak van Pictet AM zich onderscheidt. Elke thematische strategie wordt beheerd door een specifiek beleggingsteam, dat zelf onderzoek uitvoert en een portefeuille samenstelt. Elk teamlid is een portefeuillebeheerder met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de beheerstrategie.

Door zich volledig te concentreren op een duidelijk gedefinieerde groep aandelen, ontwikkelen beleggingsbeheerders een distinctieve en gespecialiseerde expertise. Hierdoor hebben beleggingsbeheerders van thematische aandelen een belangrijk voordeel ten opzichte van beheerders van traditionele wereldwijde aandelenfondsen, die vaak volkomen andere methodes toepassen.

De meeste courante wereldwijde aandelenfondsen worden beheerd door beheerders die worden bijgestaan door meerdere analisten, die lijsten moeten opstellen van hun beste ideeën op basis van de aan hen toegewezen sectoren. Portefeuillebeheerders hebben vaak moeite met de verwerking van de grote hoeveelheden data afkomstig van de duizenden aandelen binnen hun specialiteit.

Een ander probleem is dat wereldwijde of regionale aandelenfondsen zich zelden uitsluitend houden aan de allerbeste beleggingsideeën die hun analisten hebben geïdentificeerd.

Beleggingsbeheerders van thematische aandelen richten zich op bedrijven en bedrijfssectoren in een restrictievere bandbreedte...dankzij deze grondige kennis kan het beleggingsproces worden vereenvoudigd en een doelgerichtere portefeuille worden samengesteld.

Beleggingsbeheerders van thematische aandelen richten zich daarentegen op bedrijven en bedrijfssectoren in een restrictievere bandbreedte. Dit betekent dat ze een expertise als specialist weten op te bouwen. En deze grondige kennis kan het besluitvormingsproces voor beleggingen vereenvoudigen en een doelgerichtere portefeuille opleveren waarvan de bronnen in termen van rendement en risico niet alleen verschillend zijn maar ook beter worden begrepen. Hierdoor is de kans op een hoger rendement groter. Er bestaat voldoende bewijs voor de stelling dat de aandelenselectie in specifieke bedrijfstakken - in plaats van in een breed scala sectoren - een hoger rendement kan opleveren.

Thematische aandelen komen niet voor in courante indexen

Bedrijven die in aanmerking komen voor thematische beleggingen hebben nog een ander gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn niet in belangrijke mate vertegenwoordigd in de traditionele aandelenindexen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor beleggingen. De aandelen die in de meeste wereldwijde aandelenfondsen worden opgenomen, maken doorgaans deel uit van belangrijke indexen zoals de FTSE 100 of de S&P 500-index.

Het resultaat: de portefeuille is gericht op rendement van een lagere kwaliteit.

Thematische aandelenstrategieën bevorderen daarentegen beleggingen in gespecialiseerde bedrijven die niet zijn vertegenwoordigd in de gevestigde benchmarks. In wezen hecht de methode geen waarde aan indexen.

14 thematische strategieën van PAM

Bron: Pictet Asset Management, MSCI, Bloomberg, op 31-08-2018. Overlapping = som van alle overlappende fondsbeleggingen met de index, waarbij de negatieve waarden van de twee gewichten bij elkaar worden opgeteld. * GEO is een afkorting voor de Global Environmental Opportunities-strategie, GTO is een afkorting voor Global Thematic Opportunities en GMS is een afkorting voor Global Megatrend Selection. De gegevens zijn ontleend aan de in USD uitgedrukte aandelenklassen van elke strategie.  

Samengesteld om aan de verwachtingen te voldoen

Samen met onze gespecialiseerde beleggingsbeheerders die beleggen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in dynamische sectoren, zijn wij van mening een portefeuille te kunnen samenstellen die die gebaseerd is op het beste resultaat van de menselijke vindingrijkheid. Dat maakt onze actief beheerde themafondsen uniek. Het helpt beleggers tevens een optimaal resultaat op hun aandelenbeleggingen te genereren.

Thematisch beleggen: waardoor onderscheidt het zich
thematisch beleggen

Bron: Pictet Asset Management