I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

EM Monitor: Chinese obligaties opgenomen in de JP Morgan GBI-EM GD-index

Augustus 2019

Wachten op China

Na jarenlang wachten naderen we mogelijk de toetreding van China tot de veelgebruikte JP Morgan GBI-EM GD-index.

Zijn we er bijna?

Wij denken dat Chinese obligaties op het punt staan om toe te treden tot de meest gevolgde en verhandelde index voor staatsobligaties in lokale valuta uit opkomende markten.

In april dit jaar werd China opgenomen in de Bloomberg Barclays Global Aggregate en Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency obligatie-indexen, maar Chinese obligaties blijven uitgesloten van de vaker gebruikte JP Morgan GBI-EM GD-index.

Tot dusver heeft de JP Morgan GBI-EM GD-index landen zoals India en China uitgesloten, omdat de toegang tot die obligatiemarkten voor buitenlandse beleggers altijd beperkt is geweest. GD staat voor 'wereldwijd gediversifieerd' en deze index is ontworpen om het gemakkelijkst 'repliceerbaar' te zijn voor beleggers. [Opmerking: de JP Morgan GBI-EM Broad-reeks indexen voor obligaties in lokale valuta uit opkomende markten omvat sinds hun oprichting in 2005 ook India en China, maar deze reeks indexen wordt door zeer weinig actieve beleggers gebruikt.]

Wegingen in JP Morgan GBI-EM Global Diversified per land (%)
Landen in de JP Morgan GBI-EM GD-index volgens wegingspercentage

Bron: Pictet Asset Management / JP Morgan, per 30.06.2019

Gezien de omvang van de Chinese obligatiemarkt wijst alles op een weging tussen 7-10 procent in de JP Morgan GBIEM GD-index. Tien procent is het maximum dat voor één enkel land in deze index wordt toegelaten en zou China naast Polen, Mexico, Indonesië en Brazilië plaatsen (zie hierboven).

Gefaseerde toetreding

Als en wanneer JP Morgan de toetreding van China tot de index aankondigt, zal het wellicht met een gefaseerde aanpak gebeuren van 1 procent per maand tot de doelweging bereikt is. De weging van de totale Aziatische regio zou toenemen tot een niveau dat dicht bij die van Europa ligt en hoger is dan die van Latijns-Amerika.
Wegingen in JP Morgan GBI-EM Global Diversified per regio (%)
EM-regio's in de JP Morgan GBI-EM GD-index volgens wegingspercentage

Bron: Pictet Asset Management / JP Morgan, per 30.06.2019

De toegang tot de lokale Chinese obligatiemarkt is de afgelopen jaren aanzienlijk gemakkelijker geworden, met name door de komst van Bond Connect, waardoor buitenlandse beleggers rechtstreeks via de Hong Kong Exchange toegang krijgen tot lokale Chinese obligaties. Voordien moesten buitenlandse beleggers een langdurig proces doorlopen om een QFII-quotum (Qualified Foreign Institutional Investor) aan te vragen dat door SAFE (de Chinese State Administration of Foreign Exchange) moest worden toegekend en om een lokale internationaal erkende clearing agent te vinden.

Dat was een complex en langdurig proces en de toegekende quota lagen vaak ver onder wat de beleggers verlangden. Vrijwel al die belemmeringen zijn nu weggenomen, waardoor Chinese obligaties in aanmerking zouden moeten komen voor toetreding tot de JP Morgan GBI-EM GD-index.

Wat zijn de gevolgen?

Op korte termijn zou de impact van China's toetreding niet wereldschokkend zijn. Wij beleggen al vele jaren in lokale Chinese markten via rentetarieven en valuta. Onze Asian Local Currency Debt-strategieën maken, bijvoorbeeld, gebruik van de JP Morgan JADE Broad-index, waarin Chinese binnenlandse obligaties al 10 procent uitmaken. Veel van onze fondsen beleggen al in Chinese binnenlandse obligaties via het Bond Connect-platform, dat wij al snel begonnen te gebruiken.

De toetreding tot de index zou een volgende belangrijke mijlpaal zijn in de internationalisering van de Chinese renminbi-munt.

Mary-Therese Barton
We mogen echter niet onderschatten hoe belangrijk de toetreding van China op middellange tot lange termijn is. Zoals we in een recent artikel hebben geschreven, is de gestage openstelling van China's binnenlandse obligatiemarkt een zeer belangrijke gebeurtenis. Volgens ons zou de toetreding tot de JP Morgan GBI-EM GD-index een volgende belangrijke mijlpaal zijn in de internationalisering van de Chinese renminbi-munt.