I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

turkey

EM Monitor - Vooruitzichten 2020

December 2019

Onze overtuigingen met betrekking tot de opkomende markten in 2020

De bbp-groei zou in veel opkomende markten in 2020 krachtiger moeten zijn, aldus Anjeza Kadilli.

Een krachtiger jaar in het vooruitzicht voor de opkomende markten

Na een matige prestatie in 2019 verwachten we dat 2020 gekenmerkt zal worden door een verschuiving van het bbp-groeimomentum naar het merendeel van de opkomende markten. We denken met name dat Turkije na 18 maanden moeilijkheden het grootste groeiherstel zal kennen. Gevolgd door Argentinië, waar we nog steeds een negatieve bbp-groei verwachten, maar op een veel kleinere schaal dan in 2019.

Het is duidelijk dat beide markten nog steeds in moeilijke economische omstandigheden verkeren, maar over het algemeen is het beeld in alle andere opkomende markten aanzienlijk positiever. Wij worden hierdoor in onze interne krachtige hausse visie bevestigd.

Herstel...
Afb.1 - Reële bbp-groei mutatie: Vooruitzichten voor 2020 min de vooruitzichten voor 2019 (in % J/J)
afb. 1 de meerderheid van de opkomende markten worden in 2020 verwacht een hogere bbp-groei te genereren dan in 2019

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019. 

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, verwachten we inderdaad dat alle opkomende markten met uitzondering van Argentinië, in 2020 een positieve reële bbp-groei zullen kennen.
Positieve groei
Afb.2 - Vooruitzichten voor de reële bbp-groei in 2020
afb. 2 we verwachten inderdaad dat alle opkomende markten met uitzondering van Argentinië, in 2020 een positieve reële bbp-groei zullen kennen

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; september 2019. 

Azië blijft de groeimotor van de opkomende markten

Wij zijn van mening dat Azië ex-Japan die regionale groepen aanboort, de EM-groeimotor zal blijven, ondanks de afnemende groei in China. Latijns-Amerika en EMEA trekken echter aan, maar de verwachting blijft dat de groei van het bbp slechts de helft zal zijn van de significante groei in Azië.
Azië: de EM-locomotief
Afb.3 - Reële bbp-groei: Azië ex Japan, EMEA, Latijns-Amerika
afb. 3: De reële bbp-groei blijft aanzienlijk hoger in de Aziatische regio dan in Latijns-Amerika of in de EMEA

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019.

Inflatie onder controle

Een andere positieve tegenwind voor EM's in 2020 zijn de relatief gunstige inflatievooruitzichten, met uitzondering van uitschieters zoals Argentinië en Turkije (in laatstgenoemd land zou de inflatie volgend jaar rond 50% moeten liggen).
De geest lijkt terug in de fles te zijn...
Afb.4 - CPI-(consumentenprijsindexcijfer)-inflatievooruitzichten voor 2020
afb. 4: De inflatie in de meeste opkomende markten is op enkele na lager dan de doelstellingen van hun centrale banken

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019. 

Conclusies: zal de EM-export zich verschuiven naar China?

Onderstaande grafiek is interessant om te bestuderen. Hierop wordt het aandeel van de EM-export naar 's werelds twee grootste economieën getraceerd: de VS en China. Zullen we met de handelsspanningen tussen de twee een ‘baanwisseling’ of een vernauwing van de kloof in 2020 zien? Wij gaan uit van een vernauwing omdat China een steeds dominantere bron van export wordt voor opkomende markten.

China versus de VS

Afb.5 EM-export naar China en naar de VS als onderdeel van het bbp

afb. 5: Als percentage van het bbp is de opkomende export naar China lager dan de export naar de VS. Maar we zijn van mening dat de kloof nauwer wordt

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019. 

Magnus voor Pictet

Kans op een 'herstelde versmelting' - de visie van ons EM Equity-team

Door Kiran Nandra, Senior Product Specialist

Na de volatiliteit van 2019 verwachten we dat 2020 het jaar van de 'herstelde versmelting' zal worden. Wij baseren ons hierbij op geringere handelsspanningen en de uiterst krachtige ondersteuning van het ‘easing’-beleid in de opkomende markten (zie onderstaande grafiek).

EM toonaangevende indicator en acties van centrale banken
ondersteunend monetair beleid zou positief moeten zijn voor de activa van opkomende markten in 2020

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019. *gewogen-bbp. **30 centrale banken

Dit komt bovenop een toch al grote discrepantie tussen de productie-enquêtes in opkomende en ontwikkelde markten, die vandaag de grootste kloof vormt sinds 2013 in het voordeel van EM - zie hieronder.
Productie-enquêtes in opkomende en geïndustrialiseerde landen
het sentiment in de productie-enquêtes is aanzienlijk gunstiger in de opkomende markten ten opzichte van de geïndustrialiseerde markten

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Refinitv, Bloomberg; november 2019. *10 industriële KMIO’s gewogen bbp. **22 industriële KMIO’s gewogen bbp. 

Dus wat brengt ons dit alles? 

Over het algemeen rekenen wij onder de opkomende markten de Aziatische landen ex Japan tot de buitengewoon aantrekkelijke markten, met name in de specifieke marktniches. Als bottom-up beleggers hebben we bijvoorbeeld onze onderwogen positie in Zuid-Korea om verschillende redenen gereduceerd: 

  1. we constateren een gunstiger binnenlands klimaat, vooral voor de Zuid-Koreaanse economie die blootgesteld is aan de wereldhandel
  2. 'Corporate governance' begint tekenen van verbetering te vertonen
  3. Positievere vooruitzichten voor de technologiesector, met name in de geheugenchip-sector.