I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

Juli 2017

Beveiliging: sterke winstgroei van een snel groeiende bedrijfstak

Bedrijven die beveiligingsoplossingen leveren vormen een aantrekkelijke belegging met een groei die wordt opgestuwd door innovatie verstedelijking en regelgeving.

De beveiligingssector is inmiddels deel van elk aspect van ons leven.

Beveiliging is een onderdeel van ons leven, van vroeg tot laat. Als we elektriciteit en water gebruiken om ons huis te verwarmen, te douchen en te ontbijten, vertrouwen we erop dat ons nutsbedrijf zijn activiteiten heeft beveiligd. We reizen per auto of openbaar vervoer naar ons werk, onder het toeziend oog van beveiligingscamera's.

Op het werk worden cyberbeveiligingsfuncties geactiveerd als we online werken, terwijl de veiligheid van ons voedsel wordt gewaarborgd door controles en naspeurbaarheid. We gebruiken elektronische betaalsystemen die onze transacties goedkeuren en fraude ontdekken als we winkelen. Technologie maakt dat we veilig kunnen reizen.

De beveiligingsindustrie is alom tegenwoordig en stevig verankerd in ons dagelijks leven. Dit heeft de afgelopen jaren voor een enorme groei gezorgd. Daarnaast is deze sector een aantrekkelijke belegging omdat drie ontwikkelingen op lange termijn een gestage groei veroorzaken: innovatie, verstedelijking en regelgeving.

De beveiligingsindustrie is overal, sterk verankerd in ons dagelijks leven

Technologische innovatie creëert nieuwe beveiligingsbehoeften. Terwijl er grote vooruitgang is geboekt in de richting van autonome auto's, zijn de beveiligingsvereisten voor auto's aanzienlijk toegenomen – niet alleen veiligheidsgordels en airbags, maar uitrusting zoals camera's, sensoren, autonome remsystemen, radar-, laser- en nachtzichtsystemen.

Internetbeveiliging was 25 jaar geleden nauwelijks een thema, maar tegenwoordig verbindt internet miljarden mensen met elkaar via verschillende toestellen. Gegevensdiefstal en hacking-aanvallen zorgen voor groot nieuws. Toch staan we nog maar aan het begin. Slechts 50 procent van de wereldbevolking is online en als de andere helft daar bijkomt, dan stelt dit de IT- infrastructuur bloot aan nieuwe dreigingen in een tijd waarin het aantal gevallen van inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens met 60 procent per jaar toeneemt1.

Verstedelijking is de tweede factor op lange termijn. Deze betekent dat er enorme investeringen nodig zijn om infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, personenvervoerssystemen, luchthavens en waternutsbedrijven te beveiligen. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in stedelijke gebieden en die proportie zal alleen maar toenemen.

Naar verwachting groeien de beveiligingsbestedingen in opkomende landen de komende vijf jaar met ongeveer 9 procent per jaar – ruim het dubbele van het tempo in de ontwikkelde markten2. Dubai laat zien wat er kan worden bereikt door een nieuwe slimme stad te bouwen, waarbij beveiligingsoplossingen in de infrastructuur geïntegreerd zijn.

De derde factor is regelgeving, die regels oplegt aan overheden, bedrijven en personen. Zelfs in sectoren zoals financiële dienstverlening die hun eigen nalevingsafdelingen hebben, is controle, inspectie en certificering 'big business' geworden. Er komen steeds meer nieuwe regels bij, zoals onlangs verplichte zijdelingse airbags voor alle nieuwe auto's in Brazilië.

In de nabije toekomst moeten eCall-terminals in nieuwe auto's in Europa bij een ongeval automatische contact opnemen met de hulpdiensten, een regel die in Rusland al geldt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU die vanaf 2018 van toepassing is, eist dat Europese bedrijven inbreuken op gegevens melden, evenals de financiële en reputatie-impact deze hebben en welke tegenmaatregelen zij hebben genomen. Als zij zich niet aan deze verordening houden, kunnen de bedrijven voor de rechter worden gesleept. De boetes kunnen oplopen tot 4 procent van de omzet of EUR 20 miljoen3.

Gezien deze sterke groei van de beveiligingssector heeft Pictet Asset Management een universum geïdentificeerd van 330 bedrijven met dergelijke activiteiten, die een totale marktkapitalisatie van USD 3,3 biljoen vertegenwoordigen. Als we bedrijven uitsluiten die minder dan 20 procent van hun omzet uit beveiligingsactiviteiten halen, evenals ondernemingen die 5 procent of meer omzetten in defensie- of militaire uitrusting, komen we tot een belegbaar universum van rond 210 bedrijven met een totale marktkapitalisatie van USD 1,1 biljoen.

Vervolgens worden de bedrijfsmodellen en de managementkwaliteit beoordeeld en wordt een score toegekend voor de koersvolatiliteit en de liquiditeit. Dit leidt tot een portefeuille van 60 tot 75 aandelen waarvan wij sterk zijn overtuigd, zonder rekening te houden met een benchmark4.

De hieruit voortvloeiende portefeuille is goed gespreid. Als we naar de vraag naar beveiligingsproducten kijken, is Noord-Amerika goed voor 48 procent van de omzet, gevolgd door Europa met 24 procent, opkomende markten (14 procent) en Japan en ontwikkeld Azië-Pacific (10 procent).

Sinds januari 2007 is de omzetgroei van het beveiligingsuniversum gemiddeld iets minder dan 7 procent, vergeleken met 3,7 procent voor het wereldwijde bbp. De toekomst van beveiliging ziet er goed uit.

De beveiligingsomzet blijft veel sneller groeien dan het bbp*...  
Totale omzet beveiligingsuniversum, reëel bbp, herleid, jan. 2006
Totale omzet beveiligingsuniversum, reëel bbp, herleid, jan. 2006

*bbp OESO-gegevens G20 bbp – constante prijzen, groeitempo zelfde periode voorgaand jaar, gecorrigeerd voor seizoen % – wereldwijd

en dit biedt verder stijgingspotentieel voor de marges
EBIT-marge beveiligingsuniversum (%)

Wij ramen dat door de grote reorganisaties tijdens de laatste crisis

En een betere kostendiscipline, een grote meerderheid van de bedrijven in het universum hun marge tot meer dan de voorheen bereikte hoogtepunten kan laten groeien