I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Management Outlook: Asset allocatie en Financiële markten

December 2018

Het beleggingslandschap van 2019

Beleggers moeten in 2019 rekening houden met meer tegenwind nu centrale banken het monetaire verruimingsbeleid beëindigen. Markten zijn hierdoor gevoeliger voor politieke verschuivingen.

Cash is king in 2019

Aandelen en andere risicovolle beleggingen gaan na een serie jaren met mooie rendementen een onzekere periode tegemoet. Het gunstige effect van de Amerikaanse belastingverlagingen raakt in de loop van het jaar uitgewerkt en centrale banken schroeven de stimuleringsmaatregelen stevig terug. Naar verwachting kopen deze banken wereldwijd circa $140 miljard aan (staats)obligaties en andere activa in 2019, terwijl dat in 2018 ruim $2.500 miljard was. Bovendien moeten beleggers rekening houden met verschillende risicofactoren, zoals Brexit en de Italiaanse begrotingsplannen. Door een afzwakkende economische groei en een toenemende druk op winstmarges zijn de vooruitzichten voor aandelen iets minder goed dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd ogen zowel bedrijfs- als staatsobligaties kwetsbaar, omdat de loongroei na lange tijd eindelijk tot uitdrukking komt in een oplopende inflatie. Het zou zomaar kunnen dat cash de best presterende beleggingscategorie wordt van 2019. 

Mindere tijden voor Amerikaanse aandelen

Op de aandelenmarkten staat het nieuwe jaar waarschijnlijk in het teken van een wissel van de wacht. Na een lange periode waarin het rendement op Amerikaanse aandelen na inflatiecorrectie rond de 10% schommelde (paarse lijn in onderstaande grafiek), tekent zich nu een periode af waarin de rendementen naar verwachting duidelijk lager liggen (blauwe bandbreedte in onderstaande grafiek). 
EINDE VAN DE AMERIKAANSE HEERSCHAPPIJ?
Inflatie gecorrigeerd rendement van Amerikaanse aandelen: werkelijk versus geschat*.
us real equity return

* Prognose op basis van onze macro-economische aannames van 1,8% reële BBP-groei, 2,6% gemiddelde inflatie en een rendement op Amerikaanse obligaties van 3,5% in 2023, verwachte bandbreedte op basis 75% van betrouwbaarheid. 
Bron: Thomson Reuters Datastream, Pictet Asset Management, gegevens per 16.11.2018

De waardering van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten ligt hoger dan waar ook ter wereld, terwijl zich een omslag aftekent in de stijging van het consumenten-, bedrijfs- en beleggersvertrouwen. Ook speelt mee dat het effect van de belastingmaatregelen van president Donald Trump straks raakt uitgewerkt. Beleggers doen er verstandig aan om wat Amerikaanse aandelen in te ruilen voor bedrijven uit Groot-Brittannië en Zwitserland. In de beursindices van deze landen wegen defensieve aandelen relatief zwaar mee. Opkomende markten kunnen het stokje overnemen van de ontwikkelde wereld. In dit opzicht springt met name de Chinese beurs eruit. De aandelenmarkt in China is zeer laag gewaardeerd, terwijl het bedrijfsleven profiteert van de stimuleringsmaatregelen die de regering momenteel uitrolt. 

Stijgende schuldenlast, dalende risicopremie

Obligatiemarkten gaan eveneens een onzeker jaar tegemoet. Met name de segmenten bedrijfs- en high yield-leningen ogen kwetsbaar. Voor bedrijfsobligaties geldt dat de risicopremie (blauwe lijn in onderstaande grafiek) die beleggers ontvangen ten opzichte van staatsobligaties sinds de kredietcrisis in 2008 snel is teruggelopen tot minder dan 500 basispunten (rechteras). Met name in de Verenigde Staten hebben bedrijven de afgelopen jaren veel nieuwe obligaties uitgegeven. De totale waarde van deze leningen als percentage van het bbp (paarse lijn in onderstaande grafiek) is gestegen van 40% naar bijna 46%. 
MINDER PREMIE VOOR MEER RISICO
Amerikaanse niet-financiële bedrijfsschuld als percentage van het BBP en Amerikaanse US high yield bond spread ten opzichte van schatkistpapier 
bonds

Bron: Thomson Reuters Datastream. Gegevens per 06.11.2018.

Als de economie afkoelt, kan de kredietwaardigheid van een groot aantal bedrijfsleningen worden afgewaardeerd naar high yield-status. Het groeiende aanbod kan er vervolgens toe leiden dat de prijzen in dit segment onder druk komen te staan. Op de obligatiemarkt zijn beleggers naar verwachting het beste af met zeer lang lopende Amerikaanse staatsobligaties of staatsleningen met inflatiebescherming. Meer avontuurlijk ingestelde beleggers kunnen ook positie kiezen in leningen uit opkomende markten met hoge reële rendementen, zoals Rusland en Zuid-Afrika.

Pictet Asset Management

 
Maandelijkse nieuwsbrief
Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.