I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Juli 2018

Water als unieke beleggingskans

De aanpak van waterschaarste vraagt om creatieve oplossingen en hogere investeringen. Hierbij ontstaan goede kansen voor beleggers.

In het overgrote deel van de wereld is het vaker uitzondering dan regel dat het drinkwater begint te stromen zodra je de kraan opendraait. Schoon water is namelijk een stuk zeldzamer dan je zou denken. Ruim 99 procent van al het water op onze planeet is ongeschikt voor consumptie omdat het te verontreinigd of zout is. 
 
Voor de circa 0,25 procent die wel beschikbaar is, moet de juiste balans worden gevonden tussen het lessen van de dorst van de groeiende wereldbevolking en de beschikbaarheid van voldoende water voor het bedrijfsleven en de landbouw 1. De agrarische sector is verantwoordelijk voor bijna 70 procent van de wereldwijde waterconsumptie. In de toekomst zal klimaatverandering bovendien steeds meer invloed krijgen op de watervoorziening. Overstromingen, hevige regenval en extreme droogte dreigen vaker een gevaar te vormen voor de lokale watervoorziening. Er liggen dan ook mooie kansen voor bedrijven die helpen bij het oplossen van de dreigende waterkrapte.
 

Aanpakken van waterschaarste

In veel landen loopt de overheid voorop bij het aanpakken van waterschaarste. Een goed voorbeeld zijn de maatregelen die China neemt. De Chinese regering lanceerde in 2015 het Water Ten Plan 2. Een van de effecten is dat inmiddels meer dan 90% van het industriële afvalwater op een goede manier wordt verwerkt. Inmiddels verschuift de aandacht van de overheid zich naar een betere verwerking van het restwater van huishoudens 3. In andere landen nemen regeringen ook maatregelen om de kwaliteit en de kwantiteit van de watervoorziening op peil te houden en te verbeteren. 

Water is niet alleen een onmisbaar ingrediënt voor menselijk leven, maar ook een unieke beleggingskans.’

Cédric Lecamp, Senior Investment Manager
‘Deze initiatieven zorgen voor steeds meer beleggingskansen’, stelt Cédric Lecamp, Senior Investment Manager. ‘Veel regeringen kampen met hoge schulden en zoeken naar mogelijkheden om investeringen in infrastructuur zo veel mogelijk uit te besteden. Adviesbureau Envisager voorspelt dat het aantal huishoudens die door een particulier waterbedrijf worden bediend in plaats van een overheidsbedrijf in het komende decennium met 45 procent zal stijgen. Daarnaast zijn er aantrekkelijke kansen voor bedrijven die instrumenten ontwikkelen om de waterkwaliteit te meten en voor technologieën waarmee afvalwater kan worden hergebruikt 4. Water is niet alleen een onmisbaar ingrediënt voor menselijk leven, maar ook een unieke beleggingskans.’

 

Maandelijkse nieuwsbrief
Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interesse in onze fondsen?
Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.